Coduri de eroare

Clasificare coduri de eroare

    În funcţie de componentele care sunt supuse diagnosticării la bord (OBD 2) aceste coduri de eroare se împart în 4 mari categorii:

 • grup moto-propulsor (P – powertrain)
 • şasiu (C – chassis)
 • caroserie (B – body)
 • reţea (U – network)

    Categoria din care fac parte aceste coduri de eroare este descrisă de litera asociată codului. Astfel P0031 şi P0331 sunt coduri de eroare OBD asociate la grupul moto-propulsor, C0062 este alocat şasiului, B00D1 caroseriei iar U0252 reţelei de comunicaţie (de obicei magistralei CAN).

    Aceste coduri de eroare OBD 2 au următoarea structură:

Coduri de eroare

coduri de eroare caremotion

 

Foto: Descriere coduri de eroare OBD 2

    Aceste coduri de eroare OBD 2 (DTC-urile) sunt compuse din caracterele alfanumerice: B0 – B3 pentru caroserie, C0 – C3 pentru şasiu, P0 – P3 pentru grupul moto-propulsor şi U0 – U3 pentru reţeaua de comunicaţie, urmate de trei cifre care reprezinta codul numeric efectiv al erorii.

    Categoria P, grup moto-propulsor, include toate defectele referitoare la motor, cutie de viteze şi accesoriile aferente acestora. Coduri de eroare asociate acestei categorii sunt mai detaliate raportat la celelalte categorii. Pe lângă descrierea componentei la care se referă mai conţin informaţii referitoare la tipul defectului:

a) circuit deschis – se raportează în cazul în care semnalul primit de la senzor are valoare fixă sau nu este recepţionat de unitatea de control electronică (ECU);
b) semnal incoerent – se raportează când valoarea semnalului primit de la senzor este între limitele normale dar nu sunt plauzibile (senzorul raportează valori eronate raportat la condiţiile de funcţionare)

Exemplu: Senzorul de temperatură al motorului raportează 80 °C la 10 s de la pornirea motorului în condiţiile în care senzorul de temperatură exterioară raportează -10 °C. Este evident că temperatura lichidului de răcire al motorului nu putea sa crească cu 90°C în 10 secunde.

c) semnal sub limita minimă – se raportează în cazul în care semnalul nominal de la un senzor este sub valoarea minimă posibilă;

Exemplu: Tensiunea nominală de la senzorul de oxigen este intre 60 şi 700 mV. Dacă valoarea citită de calculatorul de injecţie este de 40 mV rezultă ca senzorul este defect şi se raportează un cod de eroare. coduri de eroare

d) semnal peste limita maximă – se raportează în cazul în care semnalul nominal de la un senzor este peste valoarea maximă;

Exemplu: Tensiunea nominală de la senzorul de oxigen este între 60 şi 700 mV. Dacă valoarea citită de calculatorul de injecţie este de 850 mV rezultă că senzorul este defect şi se raportează unul sau mai multe coduri de eroare.

    Categoria B, caroserie, cuprinde componentele care sunt localizate în interiorul compartimentului pentru pasageri, habitaclu. Componentele din acesta categorie îndeplinesc funcţiile de asistenţă, confort şi siguranţă ale automobilului. În comparaţie cu codurile de eroare ale categoriei moto-propulsor, codurile de eroare pentru caroserie sunt generale şi nu includ informaţii referitoare la tipul defectului (circuit deschis, semnal incoerent, semnal sub limita minimă, semnal sub limita maximă).

    Categoria C, şasiu, cuprinde componentele care sunt localizate în exteriorul compartimentului pentru pasageri. Componentele care intră în acestă categorie fac parte din sistemul de frânare, direcţie şi suspensie. Similar cu categoria caroserie, codurile de eroare pentru şasiu sunt generale şi nu includ informaţii referitoare la tipul defectului.

    Categoria U, reţea, cuprinde componentele partajate între mai multe calculatoare ale automobilului. Protocolul de comunicaţie între calculatoare este de exemplu o componentă partajată. Prin protocol de comunicaţie înţelegem partea de hardware (componente electronice), cablaj, conectori şi partea de software. Descrierea codurilor de eroare este generală şi nu sunt specifice pentru un anumit tip de protocol de comunicaţie.

Lista completa a codurilor de eroare pe categorii, cu explicatii

P0001 Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open

P0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit Low

P0002 Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance

P0004 Fuel Volume Regulator Control Circuit High

P0005 Fuel Shutoff Valve C ontrol Circuit/Open

P0006 Fuel Shutoff Valve C ontrol Circuit Low

P0007 Fuel Shutoff Valve C ontrol Circuit H igh

P0008 Engine Position System Performance (Bank1)

P0009 Engine Position System Performance (Bank2)

P0010 A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank1)

P0011 A Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)

P0012 A Camshaft Position – Timing O ver-Retarded (Bank 1)

P0013 B Camshaft Position – Actuator Circuit (Bank1)

P0014 B Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)

P0015 B Camshaft Position – Timing O ver-Retarded (Bank 1)

P0016 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A)

P0017 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor B)

P0018 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor A)

P0019 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor B)

P0020 A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 2)

P0021 A Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)

P0022 A Camshaft Position – Timing O ver-Retarded (Bank 2)

P0023 B Camshaft Position – Actuator Circuit (Bank 2)

P0024 B Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)

P0025 B Camshaft Position – Timing O ver-Retarded (Bank 2)

P0026 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1)

P0027 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1)

P0028 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2)

P0029 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2)

P0030 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1)

P0031 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)

P0032 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)

P0033 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit

P0034 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low

P0035 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High

P0036 HO2S Heater Control C ircuit (Bank 1 Sensor 2)

P0037 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)

P0038 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2)

P0039 Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance

P0040 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/ Bank 2 Sensor 1

P0041 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/ Bank 2 Sensor 2

P0042 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 3)

P0043 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 3)

P0044 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 3)

P0045 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit/Open

P0046 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance

P0047 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low

P0048 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High

P0049 Turbo/Super Charger Turbine Overspeed

P0050 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1)

P0051 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)

P0052 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 1)

P0053 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 1)

P0054 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 2)

P0055 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 3)

P0056 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 2)

P0057 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 2)

P0058 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 2)

P0059 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 1)

P0060 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 2)

P0061 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 3)

P0062 HO2S Heater Control C ircuit (Bank 2 Sensor 3)

P0063 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 3)

P0064 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 3)

P0065 Air Assisted Injector Control Range/Performance

P0066 Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low

P0067 Air Assisted Injector Control Circuit High

P0068 MAP/MAF Throttle Position Correlation

P0069 Manifold Absolute Pressure Barometric Pressure Correlation

P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit

P0071 Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance

P0072 Ambient Air Temperature Sensor C ircuit Low

P0073 Ambient Air Temperature Sensor Circuit High

P0074 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent

P0075 Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1)

P0076 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1)

P0077 Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1)

P0078 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1)

P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1)

P0080 Exhaust Valve C ontrol Solenoid C ircuit High (Bank 1)

P0081 Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2)

P0082 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2)

P0083 Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 2)

P0084 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2)

P0085 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2)

P0086 Exhaust Valve C ontrol Solenoid C ircuit High (Bank 2)

P0087 Fuel Rail/System Pressure – Too Low

P0088 Fuel Rail/System Pressure – Too High

P0089 Fuel Pressure Regulator 1 Performance

P0090 Fuel Pressure Regulator 1 C ontrol Circuit

P0091 Fuel Pressure Regulator 1 C ontrol Circuit Low

P0092 Fuel Pressure Regulator 1 C ontrol Circuit High

P0093 Fuel System Leak Detected Large Leak

P0094 Fuel System Leak Detected Small Leak

P0095 Intake Air Temperature Sensor 2 C ircuit

P0096 Intake Air Temperature Sensor 2 C ircuit Range/Performance

P0097 Intake Air Temperature Sensor 2 C ircuit Low

P0098 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High

P0099 Intake Air Temperature Sensor 2 C ircuit Intermittent/Erratic

P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction

P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem

P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input

P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input

P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent

P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction

P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem

P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input

P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input

P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent

P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction

P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem

P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input

P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input

P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent

P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction

P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem

P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input

P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input

P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent

P0120 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction

P0121 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem

P0122 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Low Input

P0123 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit High Input

P0124 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent

P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control; ECT Excessive Time to Closed Loop Fuel Control

P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation

P0128 Coolant Thermostat Malfunction

P0129 Barometric Pressure Too Low

P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)

P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)

P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)

P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)

P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)

P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)

P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)

P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)

P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)

P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)

P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)

P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)

P0142 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)

P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)

P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)

P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)

P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)

P0147 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)

P0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)

P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)

P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)

P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)

P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)

P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)

P0156 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)

P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)

P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)

P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)

P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)

P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)

P0162 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)

P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)

P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)

P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)

P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)

P0167 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)

P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)

P0171 Fuel Trim too Lean (Bank 1)

P0172 Fuel Trim too Rich (Bank 1)

P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)

P0174 Fuel Trim too Lean (Bank 2)

P0175 Fuel Trim too Rich (Bank 2)

P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction

P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance

P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input

P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input

P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction

P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance

P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input

P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input

P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent

P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction

P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance

P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input

P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input

P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent

P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction

P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input

P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input

P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent

P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction

P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance

P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low

P0198 Engine Oil Temperature Sensor High

P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent

P0200 Injector Circuit Malfunction

P0201 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 1

P0202 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 2

P0203 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 3

P0204 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 4

P0205 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 5

P0206 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 6

P0207 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 7

P0208 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 8

P0209 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 9

P0210 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 10

P0211 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 11

P0212 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 12

P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction

P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction

P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction

P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction

P0217 Engine Overtemp Condition

P0218 Transmission Over Temperature Condition

P0219 Engine Overspeed Condition

P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction

P0221 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem

P0222 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input

P0223 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input

P0224 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent

P0225 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction

P0226 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem

P0227 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input

P0228 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input

P0229 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent

P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction

P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low

P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High

P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent

P0234 Engine Overboost Condition

P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction

P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance

P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low

P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High

P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction

P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance

P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low

P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High

P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction

P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance

P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low

P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High

P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction

P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance

P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low

P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High

P0251 Injection Pump Fuel Metering Control “A” Malfunction (Cam/Rotor/Injector)

P0252 Injection Pump Fuel Metering Control “A” Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)

P0253 Injection Pump Fuel Metering Control “A” Low (Cam/Rotor/Injector)

P0254 Injection Pump Fuel Metering Control “A” High (Cam/Rotor/Injector)

P0255 Injection Pump Fuel Metering Control “A” Intermittent (Cam/Rotor/Injector)

P0256 Injection Pump Fuel Metering Control “B” Malfunction (Cam/Rotor/Injector)

P0257 Injection Pump Fuel Metering Control “B” Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)

P0258 Injection Pump Fuel Metering Control “B” Low (Cam/Rotor/Injector)

P0259 Injection Pump Fuel Metering Control “B” High (Cam/Rotor/Injector)

P0260 Injection Pump Fuel Metering Control “B” Intermittent (Cam/Rotor/Injector)

P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low

P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High

P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance Fault

P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low

P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High

P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault

P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low

P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High

P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault

P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low

P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High

P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault

P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low

P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High

P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance Fault

P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low

P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High

P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault

P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low

P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High

P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault

P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low

P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High

P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault

P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low

P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High

P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault

P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low

P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High

P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault

P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low

P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High

P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault

P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low

P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High

P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault

P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected

P0301 Cylinder 1 Misfire Detected

P0302 Cylinder 2 Misfire Detected

P0303 Cylinder 3 Misfire Detected

P0304 Cylinder 4 Misfire Detected

P0305 Cylinder 5 Misfire Detected

P0306 Cylinder 6 Misfire Detected

P0307 Cylinder 7 Misfire Detected

P0308 Cylinder 8 Misfire Detected

P0309 Cylinder 9 Misfire Detected

P0310 Cylinder 10 Misfire Detected

P0311 Cylinder 11 Misfire Detected

P0312 Cylinder 12 Misfire Detected

P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction

P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance

P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal

P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent

P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)

P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)

P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)

P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)

P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)

P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)

P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)

P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)

P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)

P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)

P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction

P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance

P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input

P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input

P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent

P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction

P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance

P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input

P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input

P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent

P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction

P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses

P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses

P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses

P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses

P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction

P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses

P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses

P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses

P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses

P0380 Glow Plug/Heater Circuit “A” Malfunction

P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction

P0382 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction

P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction

P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance

P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input

P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input

P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent

P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction

P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected

P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected

P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction

P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance

P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low

P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High

P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low

P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High

P0410 Secondary Air Injection System Malfunction

P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected

P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction

P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open

P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted

P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction

P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open

P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted

P0418 Secondary Air Injection System Relay “A” Circuit Malfunction

P0419 Secondary Air Injection System Relay “B” Circuit Malfunction

P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)

P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)

P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)

P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)

P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)

P0426 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 1)

P0427 Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1)

P0428 Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1)

P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)

P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)

P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)

P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)

P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)

P0436 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 2)

P0437 Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 2)

P0438 Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 2)

P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction

P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow

P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)

P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction

P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open

P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted

P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction

P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open

P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted

P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction

P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction

P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance

P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input

P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input

P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent

P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)

P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction

P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance

P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input

P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input

P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent

P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction

P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance

P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input

P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input

P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent

P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction

P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance

P0472 Exhaust Pressure Sensor Low

P0473 Exhaust Pressure Sensor High

P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent

P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction

P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance

P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low

P0478 Exhaust Pressure Control Valve High

P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent

P0480 Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction

P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction

P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction

P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction

P0484 Cooling Fan Circuit Over Current

P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction

P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction

P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance

P0502 Vehicle Speed Sensor Low Input

P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High

P0505 Idle Control System Malfunction

P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected

P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected

P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction

P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction

P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance

P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage

P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage

P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction

P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input

P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input

P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss

P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction

P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input

P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input

P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent

P0560 System Voltage Malfunction

P0561 System Voltage Unstable

P0562 System Voltage Low

P0562 A/C pressure sensor low voltage(Chrysler)

P0563 System Voltage High

P0565 Cruise Control On Signal Malfunction

P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction

P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction

P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction

P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction

P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction

P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction

P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low

P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High

P0574 Cruise Control Related Malfunction

P0575 Cruise Control Related Malfunction

P0576 Cruise Control Related Malfunction

P0576 Cruise Control Related Malfunction

P0578 Cruise Control Related Malfunction

P0579 Cruise Control Related Malfunction

P0580 Cruise Control Related Malfunction

P0600 Serial Communication Link Malfunction

P0601 Control Module Read Only Memory(ROM)

P0602 Control Module Programming Error

P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error

P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error

P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error

P0606 PCM Processor Fault

P0608 Control Module VSS Output “A” Malfunction

P0609 Control Module VSS Output “B” Malfunction

P0620 Generator Control Circuit Malfunction

P0621 Generator Lamp “L” Control Circuit Malfunction

P0622 Generator Field “F” Control Circuit Malfunction

P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction

P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction

P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion

Erori specifice producatorului (P1xxx)

P1100 MAF Sensor Intermittent/ Check of all OBDII Systems Not Complete

P1101 MAF Sensor Out Of Self Test Range./KOER Not Able To Complete KOER Aborted

P1102 MAF Sensor In Range But Lower Than Expected

P1103 MAF Sensor In Range But Higher Than Expected

P1104 MAF Ground Malfunction

P1105 Dual Alternator Upper Fault

P1106 Dual Alternator Lower Fault/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage

P1107 Dual Alternator Lower Circuit Malfunction/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage

P1108 Dual Alternator Battery Lamp Circuit Malfunction

P1109 IAT – B Sensor Intermittent

P1110 IAT Sensor (D/C) Open/Short

P1111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage

P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage

P1113 IAT Sensor Open/Short

P1114 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage/IAT – B Circuit Low Input

P1115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage/IAT – B Circuit High Input

P1116 Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out Of Self Test Range

P1117 Engine Coolant Sensor intermittent/ECT Sensor Intermittent

P1118 Manifold Absolute Temperature Circuit Low Input

P1119 Manifold Absolute Temperature Circuit High Input

P1120 Throttle position sensor out of range

P1121 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage

P1122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage

P1123 Throttle Position Sensor In Range But Higher Than Expected

P1124 Throttle Position Sensor Out Of Self Test Range

P1125 Throttle position sensor intermittent

P1126 Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit Malfunction

P1127 Exhaust Not Warm, Downstream O2 Sensor

P1128 Upstream Heated O2 Sensors Swapped

P1129 Downstream Heated O2 Sensors Swapped

P1130 Lack Of HO2S Switch – Adaptive Fuel At Limit

P1131 Lack Of HO2S Switch – Sensor Indicates Lean

P1132 Lack Of HO2S Switch – Sensor Indicates Rich

P1133 HO2S Insufficient Switching Sensor 1

P1134 HO2S Transition Time Ratio Sensor 1

P1135 Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent

P1136 Fan Control Circuit Malfunction

P1137 Lack Of HO2S Switch – Sensor Indicates Lean

P1138 Lack Of HO2S12 Switch – Sensor Indicates Rich

P1139 Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction

P1140 Water In Fuel Condition

P1141 Fuel Restriction Indicator Circuit Malfunction

P1142 Fuel Restriction Condition

P1143 Air Assist Control Valve Range/Performance

P1144 Air Assist Control Valve Circuit Malfunction

P1150 Lack Of HO2S21 Switch – Adaptive Fuel At Limit

P1151 Lack Of HO2S21 Switch – Sensor Indicates Lean

P1152 Lack Of HO2S21 Switch – Sensor Indicates Rich

P1153 Bank 2 Fuel Control Shifted Lean

P1154 Bank 2 Fuel Control Shifted Rich

P1155 Alternative Fuel Controller

P1156 Fuel Select Switch Malfunction

P1157 Lack Of HO2S22 Switch – Sensor Indicates Lean

P1158 Lack Of HO2S22 Switch – Sensor Indicates Rich

P1159 Fuel Stepper Motor Malfunction

P1167 Invalid Test,throttle not depressed

P1168 Fuel Rail Sensor In-Range Low Failure

P1169 Fuel Rail Sensor In-Range High Failure

P1170 ESO – Engine Shut Off Solenoid Fault

P1171 Rotor Sensor Fault

P1172 Rotor Control Fault

P1173 Rotor Calibration Fault

P1174 Cam Sensor Fault

P1175 Cam Control Fault

P1176 Cam Calibration Fault

P1177 Synchronization Fault

P1178 ( open )

P1180 Fuel Delivery System Malfunction – Low

P1181 Fuel Delivery System Malfunction – High

P1182 Fuel Shut Off Solenoid Malfunction

P1183 Engine Oil Temperature Circuit Malfunction

P1184 Engine Oil Temperature Out Of Self Test Range

P1185 FTS High – Fuel Pump Temperature Sensor High

P1186 FTS Low – Fuel Pump Temperature Sensor Low

P1187 Variant Selection

P1188 Calibration Memory Fault

P1189 Pump Speed Signal Fault

P1190 Calibration Resistor Out Of Range

P1191 Key Line Voltage

P1192 Voltage External

P1193 EGR Drive Overcurrent

P1194 ECU A/D Converter

P1195 SCP HBCC Failed To Initialize

P1196 Key Off Voltage High

P1197 Key Off Voltage Low

P1198 Pump Rotor Control Underfueling

P1199 Fuel Level Input Circuit Low

P1200 Injector Control Circuit

P1201 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #1

P1202 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #2

P1203 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #3

P1204 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #4

P1205 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #5

P1206 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #6

P1209 Injector Control Pressure System Fault

P1210 Injector Control Pressure Above Expected Level

P1211 Injector Control Pressure Sensor Above / Below Desired

P1212 Injector Control Pressure Not Detected During Crank

P1213 Start Injector Circuit Malfunction

P1214 Pedal Position Sensor B Circuit Intermittent

P1215 Pedal Position Sensor C Circuit Low Input

P1216 Pedal Position Sensor C Circuit High Input

P1217 Pedal Position Sensor C Circuit Intermittent

P1218 CID High

P1219 CID Low

P1220 Series Throttle Control System Malfunction

P1221 Traction Control System Malfunction

P1222 Traction Control Output Circuit Malfunction

P1223 Pedal Demand Sensor B Circuit High Input

P1224 Throttle Position Sensor B Out Of Self Test Range

P1225 Needle Lift Sensor Malfunction

P1226 Control Sleeve Sensor Malfunction

P1227 Wastegate Failed Closed (Over Pressure)

P1228 Wastegate Failed Open (Under Pressure)

P1229 Intercooler Pump Driver Fault

P1230 Fuel Pump Low Speed Malfunction

P1231 Fuel Pump Secondary Circuit Low, High Speed

P1232 Fuel Pump Speed Primary Circuit Malfunction

P1233 Fuel Pump Driver Module Off Line

P1234 Fuel Pump Driver Module Off Line

P1235 Fuel Pump Control Out Of Range

P1236 Fuel Pump Control Out Of Range

P1237 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction

P1238 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction

P1239 Speed Fuel Pump Positive Feed Fault

P1240 Sensor Power Supply Malfunction

P1241 Sensor Power Supply Low Input

P1242 Sensor Power Supply High Input

P1243 Second Fuel Pump Faulty or Ground Fault

P1244 Alternator Load Input Failed High

P1245 Alternator Load Input Failed Low

P1246 Alternator Load Input Failed

P1247 Turbo Boost Pressure Low

P1248 Turbo Boost Pressure Not Detected

P1249 Wastegate Control Valve Performance

P1250 PRC Solenoid Circuit Malfunction

P1251 Air Mixture Solenoid Circuit Malfunction

P1252 Pedal Correlation PDS1 and LPDS High

P1253 Pedal Correlation PDS1 and LPDS Low

P1254 Pedal Correlation PDS2 and LPDS High

P1255 Pedal Correlation PDS2 and LPDS Low

P1256 Pedal Correlation PDS1 and HPDS

P1257 Pedal Correlation PDS2 and HPDS

P1258 Pedal Correlation PDS1 and PDS2

P1259 Immobilizer to PCM Signal Error

P1260 THEFT Detected, Vehicle Immobilzed

P1261 Cylinder #1 High To Low Side Short

P1262 Cylinder #2 High To Low Side Short

P1263 Cylinder #3 High To Low Side Short

P1264 Cylinder #4 High To Low Side Short

P1265 Cylinder #5 High To Low Side Short

P1266 Cylinder #6 High To Low Side Short

P1267 Cylinder #7 High To Low Side Short

P1268 Cylinder #8 High To Low Side Short

P1269 Immobilizer Code Not Programmed

P1270 Engine RPM Or Speed Limiter Reached

P1271 Cylinder #1 High To Low Side Open

P1272 Cylinder #2 High To Low Side Open

P1273 Cylinder #3 High To Low Side Open

P1274 Cylinder #4 High To Low Side Open

P1275 Cylinder #5 High To Low Side Open

P1276 Cylinder #6 High To Low Side Open

P1277 Cylinder #7 High To Low Side Open

P1278 Cylinder #8 High To Low Side Open

P1280 Injection Control Pressure Out Of Range Low

P1281 Injection Control Pressure Out Of Range High

P1282 Excessive Injection Control Pressure

P1283 IPR Circuit Failure

P1284 Aborted KOER – ICP Failure

P1285 Cylinder head over temp sensed

P1286 Fuel Pulse In Range But Lower Than Expected

P1287 Fuel Pulse In Range But Higher Than Expected

P1288 Cylinder Head Temp Sensor Out Of Self Test Range

P1289 Cylinder Head Temp Sensor High Input

P1290 Cylinder Head Temp Sensor Low Input

P1291 Injector High Side Short To GND Or VBATT – Bank 1

P1292 Injector High Side Short To GND Or VBATT – Bank 2

P1293 Injector High Side Open – Bank 1

P1294 Injector High Side Open – Bank 2/Target idle not reached

P1295 Multi-faults – Bank 1 – With Low Side Shorts

P1296 Multi-faults – Bank 2 – With Low Side Shorts

P1297 Injector High Sides Shorted Together

P1298 IDM Failure

P1299 Cylinder Head Overtemperature Protection Active

P1300 Boost Calibration Fault

P1301 Boost Calibration High

P1302 Boost Calibration Low

P1303 EGR Calibration Fault

P1304 EGR Calibration High

P1305 EGR Calibration Low

P1306 Kickdown Relay Pull – In Circuit Fault

P1307 Kickdown Relay Hold Circuit Fault

P1308 A/C Clutch Circuit Fault

P1309 Misfire Monitor AICE Chip Fault

P1313 Misfire Rate Catalyst Damage Fault – Bank 1

P1314 Misfire Rate Catalyst Damage Fault – Bank 2

P1315 Persistent Misfire

P1316 Injector Circuit / IDM Codes Detected

P1317 Injector Circuit / IDM Codes Not Updated

P1336 Crank / Cam Sensor Range / Performance

P1340 Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction

P1341 Camshaft Position Sensor B Range / Performance

P1345 SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction/ Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation

P1346 Fuel Level Sensor B Circuit Malfunction

P1347 Fuel Level Sensor B Range / Performance

P1348 Fuel Level Sensor B Circuit Low

P1349 Fuel Level Sensor B Circuit High

P1350 Fuel Level Sensor B Intermittent/Bypass Line Monitor

P1351 IDM Input Circuit Malfunction/ Ignition Coil Control Circuit High Voltage

P1352 Ignition Coil A Primary Circuit Malfunction

P1353 Ignition Coil B Primary Circuit Malfunction

P1354 Ignition Coil C Primary Circuit Malfunction

P1355 Ignition Coil D Primary Circuit Malfunction

P1360 Ignition Coil A Secondary Circuit Malfunction

P1361 Ignition Control (IC) Circuit Low Voltage

P1362 Ignition Coil C Secondary Circuit Malfunction

P1363 Ignition Coil D Secondary Circuit Malfunction

P1364 Ignition Coil Primary Circuit Failure

P1365 Ignition Coil Secondary Circuit Failure

P1366 Ignition Spare

P1367 Ignition Spare

P1368 Ignition Spare

P1369 Engine Temperature Light Monitor Failure

P1370 Insufficient RMP Increase During Spark Test

P1371 Ignition Coil – Cylinder 1 – Early Activation Fault

P1372 Ignition Coil – Cylinder 2 – Early Activation Fault

P1373 Ignition Coil – Cylinder 3 – Early Activation Fault

P1374 Crankshaft Position (CKP)/Ignition Coil – Cylinder 4 – Early Activation Fault

P1375 Ignition Coil – Cylinder 5 – Early Activation Fault

P1376 Ignition Coil – Cylinder 6 – Early Activation Fault

P1380 Misfire Detected – Rough Road Data Not Available

P1381 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #1)/ Misfire Detected – No Communication with BCM

P1382 Variable Cam Timing Solenoid #1 Circuit Malfunction

P1383 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #1)

P1384 VVT Solenoid A Malfunction

P1385 Variable Cam Timing Solenoid B Malfunction

P1386 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #2)

P1387 Variable Cam Timing Solenoid #2 Circuit Malfunction

P1388 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #2)

P1389 Glow Plug Circuit High Side Low Input

P1390 Octane Adjust Pin Out Of Self Test Range

P1391 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #1)

P1392 Glow Plug Circuit High Input (Bank #1)

P1393 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #2)

P1394 Glow Plug Circuit High Input (Bank #2)

P1395 Glow Plug Monitor Fault (Bank #1)

P1396 Glow Plug Monitor Fault (Bank #2)

P1397 System Voltage Out Of Self Test Range

P1398 VVT Solenoid B Circuit High Input

P1399 Glow Plug Circuit High Side, High Input

P1400 DPFE Circuit Low Input

P1401 DPFE Circuit High Input

P1402 EGR Metering Orifice Restricted

P1403 DPFE Sensor Hoses Reversed

P1404 IAT – B Circuit Malfunction/ Exhaust Gas Recirculation Closed Position Performance

P1405 DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged

P1406 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position Sensor Performance

P1407 EGR No Flow Detected

P1408 EGR Flow Out Of Self Test Range

P1409 EVR Control Circuit Malfunction

P1411 SAI System Incorrect Downstream Flow Detected

P1413 SAI System Monitor Circuit Low Input

P1414 SAI System Monitor Circuit High Input

P1415 Air Pump Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 1

P1416 Port Air Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 2

P1417 Port Air Relief Circuit Malfunction

P1418 Split Air #1 Circuit Malfunction

P1419 Split Air #2 Circuit Malfunction

P1420 Catalyst Temperature Sensor Failure

P1421 Catalyst Damage

P1422 EGI Temperature Sensor Failure

P1423 EGI Functionality Test Failed

P1424 EGI Glow Plug Primary Failure

P1425 EGI Glow Plug Secondary Failure

P1426 EGI Mini – MAF Failed Out Of Range

P1427 EGI Mini – MAF Failed Short Circuit

P1428 EGI Mini – MAF Failed Open Circuit

P1429 Electric Air Pump Primary Failure

P1430 Electric Air Pump Secondary Failure

P1433 A/C Refrigerant Temperature Circuit Low

P1434 A/C Refrigerant Temperature Circuit High

P1435 A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance

P1436 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Low

P1437 A/C Evaporator Air Temperature Circuit High

P1438 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Range/Performance

P1439 Floor Temperature Switch Circuit Malfunction

P1440 Purge Valve Stuck Open

P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Chevrolet Only

P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Oldsmobile Only

P1442 Evaporative Emission Control System Leak Detected

P1443 Evaporative Emission Control System Control Valve

P1444 Purge Flow Sensor Circuit Low Input

P1445 Purge Flow Sensor Circuit High Input

P1446 Evaporative Vac Solenoid Circuit Malfunction

P1447 ELC System Closure Valve Flow Fault

P1448 ELC System 2 Fault

P1449 Evaporative Check Solenoid Circuit Malfunction

P1450 Unable To Bleed Up Fuel Tank Vacuum

P1451 Evap Emission Control Sys Vent Control Valve Circuit

P1452 Unable To Bleed – Up Vacuum in Tank

P1453 Fuel Tank Pressure Relief Valve Malfunction

P1454 Evaporative System Vacuum Test Malfunction

P1455 Evap Emission Control Sys Leak Detected (Gross Leak/No Flow)

P1456 Fuel Tank Temperature Sensor Circuit Malfunction

P1457 Unable To Pull Vacuum In Tank

P1460 Wide open throttle A/C cutoff relay circuit

P1461 A/C pressure sensor circuit voltage low

P1462 A/C pressure sensor circuit voltage high

P1463 A/C Pressure Sensor Insufficient Pressure Change

P1464 A/C Demand Out of Self Test Range

P1465 A/C Relay Circuit Malfunction

P1466 A/C Refrigerant Temperature Sensor/Circuit Malfunction

P1467 A/C Compressor Temperature Sensor Malfunction

P1468 SSPOD Open Circuit or Closed Circuit Fault

P1469 Low A/C Cycling Period

P1470 A/C Cycling Period Too Short

P1471 Electrodrive Fan 1 Operational Failure (Driver Side)

P1472 Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side)

P1473 Fan Secondary High With Fan(s) Off

P1474 Low Fan Control Primary Circuit Malfunction

P1475 Fan Relay (Low) Circuit Malfunction

P1476 Fan Relay (High) Circuit Malfunction

P1477 Additional Fan Relay Circuit Malfunction

P1478 Cooling Fan Driver Fault

P1479 High Fan Control Primary Circuit Malfunction

P1480 Fan Secondary Low with Low Fan On

P1481 Fan Secondary Low With High Fan On

P1482 SCP

P1483 Power To Fan Circuit Overcurrent

P1484 Open Power To Ground VCRM

P1485 EGRV Circuit Malfunction

P1486 EGRA Circuit Malfunction

P1487 EGRCHK Solenoid Circuit Malfunction

P1490 Secondary Air Relief Solenoid Circuit Malfunction

P1491 Secondary Switch Solenoid Circuit Malfunction

P1492 APLSOL Solenoid Circuit Malfunction

P1493 RCNT Solenoid Circuit Malfunction

P1494 SPCUT Solenoid Circuit Malfunction

P1495 TCSPL Solenoid Circuit Malfunction

P1500 Vehicle Speed Sensor Intermittent

P1501 Vehicle Speed Sensor Out Of Self Test Range

P1502 Vehicle Speed Sensor Intermittent Malfunction

P1503 Auxillary Speed Sensor Fault

P1504 Idle Air Control Circuit Malfunction

P1505 Idle Air Control System At Adaptive Clip

P1506 Idle Air Control Overspeed Error

P1507 Idle Air Control Underspeed Error

P1508 Idle Control System Circuit Open

P1509 Idle Control System Circuit Shorted

P1510 Idle Signal Circuit Malfunction

P1511 Idle Switch (Electric Control Throttle) Circuit Malfunction

P1512 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Closed

P1513 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Closed

P1514 High Load Neutral/Drive Fault

P1515 Electric Current Circuit Malfunction

P1516 IMRC Input Error (Bank 1)

P1517 IMRC Input Error (Bank 2)

P1518 Intake Manifold Runner Control (Stuck Open)

P1519 Intake Manifold Runner Control (Stuck Closed)

P1520 Intake Manifold Runner Control Circuit Malfunction

P1521 Variable Intake Solenoid #1 Circuit Malfunction

P1522 Variable Intake Solenoid #2 Circuit Malfunction

P1523 IVC Solenoid Circuit Malfunction

P1524 Variable Intake Solenoid System

P1525 Air Bypass Valve System

P1526 Air Bypass System

P1527 Accelerate Warmup Solenoid Circuit Malfunction

P1528 Subsidiary Throttle Valve Solenoid Circuit Malfunction

P1529 SCAIR Solenoid Circuit Malfunction

P1530 A/C Clutch Circuit Malfunction

P1531 Invalid Test – Accelerator Pedal Movement

P1532 IMCC Circuit Malfunction, Bank B

P1533 AAI Circuit Malfunction

P1534 Inertia Switch Activated

P1535 Blower Fan Speed Circuit Range/Performance

P1536 Parking Brake Switch Circuit Failure

P1537 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Open

P1538 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Open

P1539 Power To A/C Clutch Circuit Overcurrent

P1540 Air Bypass Valve Circuit Malfunction

P1549 IMCC Circuit Malfunction, Bank B

P1550 PSPS Out Of Self Test Range

P1565 Speed Control Command Switch Out of Range High

P1566 Speed Control Command Switch Out of Range Low

P1567 Speed Control Output Circuit Continuity

P1568 Speed Control Unable to Hold Speed

P1571 Brake Switch Malfunction

P1572 Brake Pedal Switch Circuit Malfunction

P1573 Throttle Position Not Available

P1574 Throttle Position Sensor Disagreement btwn Sensors

P1575 Pedal Position Out of Self Test Range

P1576 Pedal Position Not Available

P1577 Pedal Position Sensor Disagreement btwn Sensors

P1578 ETC Power Less Than Demand

P1579 ETC In Power Limiting Mode

P1580 Electronic Throttle Monitor PCM Override

P1581 Electronic Throttle Monitor Malfunction

P1582 Electronic Throttle Monitor Data Available

P1583 Electronic Throttle Monitor Cruise Disable

P1584 TCU Detected IPE Circuit Malfunction

P1585 Throttle Control Unit Malfunction

P1586 Throttle Control Unit Throttle Position Malfunction

P1587 Throttle Control Unit Modulated Command Malfunction

P1588 Throttle Control Unit Detected Loss of Return Spring

P1589 TCU Unable To Control Desired Throttle Angle

P1600 Loss of KAM Power; Open Circuit

P1601 ECM/TCM Serial Communication Error

P1602 Immobilizer/ECM Communication Error

P1603 EEPROM Malfunction

P1604 Code Word Unregestered

P1605 Keep Alive Memory Test Failure

P1606 ECM Control Relay O/P Circuit Malfunction

P1607 MIL O/P Circuit Malfunction

P1608 Internal ECM Malfunction

P1609 Diagnostic Lamp Driver Fault

P1610 SBDS Interactive Codes

P1611 SBDS Interactive Codes

P1612 SBDS Interactive Codes

P1613 SBDS Interactive Codes

P1614 SBDS Interactive Codes

P1615 SBDS Interactive Codes

P1616 SBDS Interactive Codes

P1617 SBDS Interactive Codes

P1618 SBDS Interactive Codes

P1619 SBDS Interactive Codes

P1620 SBDS Interactive Codes

P1621 Control Module Long Term Memory Performance/ Immobilizer Code Words Do Not Match

P1622 Immobilizer ID Does Not Match

P1623 Immobilizer Code Word/ID Number Write Failure

P1624 Anti Theft System

P1625 B+ Supply To VCRM Fan Circuit Malfunction

P1626 Theft Deterrent Fuel Enable Signal Not Received/ B+ Supply To VCRM A/C Circuit Malfunction

P1627 Module Supply Voltage Out Of Range

P1628 Module Ignition Supply Input Malfunction

P1629 Internal Voltage Regulator Malfunction

P1630 Internal Vref Malfunction

P1631 Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct/ Main Relay Malfunction (Power Hold)

P1632 Smart Alternator Faults Sensor/Circuit Malfunction

P1633 KAM Voltage Too Low

P1634 Data Output Link Circuit Failure

P1635 Tire / Axle Ratio Out of Acceptable Range

P1636 Inductive Signature Chip Communication Error

P1637 Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction

P1638 Can Link ECM/INSTM Circuit / Network Malfunction

P1639 Vehicle ID Block Corrupted or Not Programmed

P1640 Powertrain DTCs Available in Another Module

P1641 Fuel Pump Primary Circuit Failure

P1642 Fuel Pump Monitor Circuit High Input

P1643 Fuel Pump Monitor Circuit Low Input

P1644 Fuel Pump Speed Control Circuit Malfunction

P1645 Fuel Pump Resistor Switch Circuit Malfunction

P1650 PSP Switch Out of Self Test Range

P1651 PSP Switch Input Malfunction

P1652 IAC Monitor Disabled by PSP Switch Failed On

P1653 Power Steering Output Circuit Malfunction

P1654 Recirculation Override Circuit Malfunction

P1655 Starter Disable Circuit Malfunction

P1660 Output Circuit Check Signal High

P1661 Output Circuit Check Signal Low

P1662 IDM_EN Circuit Failure

P1663 Fuel Demand Command Signal Circuit Malfunction

P1667 CI Circuit Malfunction

P1668 PCM – IDM Communications Error

P1670 Electronic Feedback Signal Not Detected

P1680 Metering Oil Pump Malfunction

P1681 Metering Oil Pump Malfunction

P1682 Metering Oil Pump Malfunction

P1683 Metering Oil Pump Temperature Sensor Circuit Malfunction

P1684 Metering Oil Pump Position Sensor Circuit Malfunction

P1685 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction

P1686 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction

P1687 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction

P1688 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction

P1689 Oil Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction

P1690 Wastegate Solenoid Circuit Malfunction

P1691 Turbo Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction

P1692 Turbo Control Solenoid Circuit Malfunction

P1693 Turbo Charge Control Circuit Malfunction

P1694 Turbo Charge Relief Circuit Malfunction

P1700 Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral)

P1701 Reverse Engagement Error

P1702 TRS Circuit Intermittent Malfunction

P1703 Brake Switch Out Of Self Test Range

P1704 Digital TRS Failed to Transition States in KOEO / KOER

P1705 Not in P or N During KOEO / KOER

P1706 High Vehicle Speed Observed in Park

P1707 Transfer Case Neutral Indicator Hard Fault Present

P1708 Clutch Switch Circuit Malfunction

P1709 PNP Switch Out Of Self Test Range

P1711 TFT Sensor Out Of Self Test Range

P1712 Trans Torque Reduction Request Signal Malfunction

P1713 TFT Sensor In Range Failure Low Value

P1714 SSA Inductive Signature Malfunction

P1715 SSB Inductive Signature Malfunction

P1716 SSC Inductive Signature Malfunction

P1717 SSD Inductive Signature Malfunction

P1718 TFT Sensor In Range Failure High

P1720 Vehicle Speed (Meter) Circuit Malfunction

P1721 Gear 1 Incorrect Ratio

P1722 Gear 2 Incorrect Ratio

P1723 Gear 3 incorrect Ratio

P1724 Gear 4 Incorrect Ratio

P1725 Insufficient Engine Speed Increase During Self Test

P1726 Insufficient Engine Speed Decrease During Self Test

P1727 Coast Clutch Solenoid Inductive Signature Malfunction

P1728 Transmission Slip Error

P1729 4×4 Low Switch Error

P1730 Gear Control Malfunction 2,3,5

P1731 1-2 Shift Malfunction

P1732 2-3 Shift Malfunction

P1733 3-4 Shift Malfunction

P1734 Gear Control Malfunction

P1735 First Gear Switch Circuit Malfunction

P1736 Second Gear Switch Circuit Malfunction

P1737 Lockup Solenoid System

P1738 Shift Time Error

P1739 Slip Solenoid System

P1740 Torque Converter Clutch Inductive Signature Malfunction

P1741 Torque Converter Clutch Control Error

P1742 Torque Converter Clutch Solenoid Failed On

P1743 Torque Converter Clutch Solenoid Failied On

P1744 Torque Converter Clutch System Performance

P1745 Line Pressure Solenoid System

P1746 Pressure Control Solenoid “A” Open Circuit

P1747 Pressure Control Solenoid “A” Short Circuit

P1748 EPC Malfunction

P1749 Pressure Control Solenoid Failed Low

P1751 Shift Solenoid A Performance

P1754 Coast Clutch Solenoid Circuit Malfunction

P1755 Intermediate Speed Sensor (ISS) Malfunction

P1756 Shift Solenoid B Performance

P1760 Pressure Control Solenoid “A” Short Circuit

P1761 Shift Solenoid C Performance

P1762 Overdrive Band Failed Off

P1765 Timing Solenoid Circuit Malfunction

P1767 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction

P1768 Performance / Normal / Winter Mode Input Malfunction

P1769 AG4 Transmission Torque Modulation Fault

P1770 Clutch Solenoid Circuit Malfunction

P1775 Transmission System MIL Fault

P1776 Ignition Retard Request Duration Fault

P1777 Ignition Retard Request Circuit Fault

P1778 Transmission Reverse I/P Circuit Malfunction

P1779 TCIL Circuit Malfunction

P1780 Trans Control Switch (O/D Cancel) Out of Self Test Range

P1781 4X4 Switch Out of Self Test Range

P1782 P/ES Circuit Out Of Self Test Range

P1783 Transmission Overtemperature Condition

P1784 Transmission Mechanical Failure – First And Reverse

P1785 Transmission Mechanical Failure – First And Second

P1786 3-2 Downshift Error

P1787 2-1 Downshift Error

P1788 Pressure Control Solenoid “B” Open Circuit

P1789 Pressure Control Solenoid “B” Short Circuit

P1790 TP (Mechanical) Circuit Malfunction

P1791 TP (Electric) Circuit Malfunction

P1792 Barometer Pressure Circuit Malfunction

P1793 Intake Air Volume Circuit Malfunction

P1794 Battery Voltage Circuit Malfunction

P1795 Idle Switch Circuit Malfunction

P1796 Kick Down Switch Circuit Malfunction

P1797 Neutral Switch Circuit Malfunction

P1798 Coolant Temperature Circuit Malfunction

P1799 Hold Switch Circuit Malfunction

P1800 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Circuit Failure

P1801 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Open Circuit

P1802 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Battery

P1803 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Ground

P1804 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit Failure

P1805 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Open Circuit

P1806 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Battery

P1807 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Ground

P1808 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Circuit Failure

P1809 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Open Circuit

P1810 TFP Valve Position Switch Circuit/ Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Battery

P1811 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Ground

P1812 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Circuit Failure

P1813 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Open Circuit

P1814 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Battery

P1815 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Ground

P1816 Transmission Neutral Safety Switch Circuit Failure

P1817 Transmission Neutral Safety Switch Open Circuit

P1818 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Battery

P1819 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Ground

P1820 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure

P1821 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit

P1822 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery

P1823 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground

P1824 Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Circuit Failure

P1825 Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Open Circuit

P1826 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Battery

P1827 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Ground

P1828 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure

P1829 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit

P1830 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery

P1831 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground

P1832 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Circuit Failure

P1833 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Open Circuit

P1834 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Battery

P1835 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Ground

P1836 Transmission Transfer Case Front Shaft Speed Sensor Circuit Failure

P1837 Transmission Transfer Case Rear Shaft Speed Sensor Circuit Failure

P1838 Transmission Transfer Case Shift Motor Circuit Failure

P1839 Transmission Transfer Case Shift Motor Open Circuit

P1840 Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Battery

P1841 Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Ground

P1842 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Circuit Failure

P1843 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Open Circuit

P1844 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Battery

P1845 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Ground

P1846 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘A’ Circuit Failure

P1847 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘A’ Open Circuit

P1848 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘A’ Short Circuit To Battery

P1849 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘A’ Short Circuit To Ground

P1850 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘B’ Circuit Failure

P1851 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘B’ Open Circuit

P1852 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘B’ Short Circuit To Battery

P1853 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘B’ Short Circuit To Ground

P1854 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘C’ Circuit Failure

P1855 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘C’ Open Circuit

P1856 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘C’ Short Circuit To Battery

P1857 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘C’ Short Circuit To Ground

P1858 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘D’ Circuit Failure

P1859 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘D’ Open Circuit

P1860 TCC PWM Solenoid Circuit Electrical/ Transmission Transfer Case Contact Plate ‘D’ Short Circuit To Battery

P1861 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘D’ Short Circuit To Ground

P1862 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Circuit Failure

P1863 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Open Circuit

P1864 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Battery

P1865 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Ground

P1866 Transmission Transfer Case System Concern – Servicing Required

P1867 Transmission Transfer Case Contact Plate General Circuit Failure

P1868 Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Failure

P1869 Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Short To Battery

P1870 Transmission Component Slipping/ Transmission Mechanical Transfer Case 4×4 Switch Circuit Failure

P1871 Transmission Mechanical Transfer Case 4×4 Switch Circuit Short To Battery

P1872 Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Failure

P1873 Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Short To Battery

P1874 Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Failure

P1875 Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Short To Battery / 4WD Low Switch Circuit Electrical

P1876 Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Failure

P1877 Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Short To Battery

P1878 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Circuit Failure

P1879 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Open Circuit

P1880 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to Battery

P1881 Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM

P1882 Engine Coolant Level Switch Circuit Short to Ground

P1883 Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM

P1884 Engine Coolant Level Lamp Circuit Short to Ground

P1885 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to Ground

P1886 4X4 Initialization Failure

P1890 Transmission 4WD Mode Select Return Input Circuit Failure

P1891 Transmission Transfer Case Contact Plate Ground Return Open Circuit

P1900 OSS Circuit Intermittent Malfunction

P1901 TSS Circuit Intermittent Malfunction

P1902 Pressure Control Solenoid “B” Intermittent Short

P1903 Pressure Control Solenoid “C” Short Circuit

P1904 Pressure Control Solenoid “C” Open Circuit

P1905 Pressure Control Solenoid “C” Intermittent Short

P1906 Kickdown Pull Relay Open or Short Circuit to Ground

P1907 Kickdown Hold Relay Open or Short Circuit to Ground

P1908 Transmission Pressure Circuit Solenoid Open or Short to Ground

P1909 Trans Temp Sensor Circuit Open or Shorted to Pwr or Gnd

P1910 VFS A Pressure Output Failed Low

P1911 VFS B Pressure Output Failed Low

P1912 VFS C Pressure Output Failed Low

P1913 Pressure Switch A Circuit Malfunction

P1914 Manually Shifted Automatic (MSA) Sw Circuit Malf

P1915 Reverse Switch Circuit Malfunction

P1916 High Clutch Drum Speed Sensor Malfunction

P1917 High Clutch Drum Speed Sensor Intermittent

P1918 Transmission Range Display Circuit Malfunction

 

C1091 Speed Wheel Sensor All Coherency Failure

C1095 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Failure

C1096 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Open

C1097 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Short To Ground

C1098 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Short To Battery

C1100 ABS Pump Switch Circuit Failure

C1101 ABS Hydraulic Valve Circuit Failure

C1102 ABS Acceleration Switch Circuit Failure

C1103 ABS Hydraulic Brake Switch Circuit Failure

C1104 Traction Control Active Lamp – Circuit Short to Battery

C1105 Traction Control Disable Lamp – Circuit Short to Battery

C1106 Traction Control Disable Switch Circuit Short to Battery

C1107 ABS Function Enabled Input Circuit Failure

C1109 Speed Control Actuator Assembly Cable Release Failure

C1110 ABS Power Relay Coil Circuit Failure

C1111 ABS Power Relay Coil Open Circuit

C1112 ABS Power Relay Coil Short Circuit To Ground

C1113 ABS Power Relay Coil Short Circuit To Battery

C1114 ABS Power Relay Output Short Circuit To Ground

C1115 ABS Power Relay Output Short Circuit To Battery

C1116 Starter Motor Circuit Failure

C1117 RPM Input Circuit Failure

C1123 Vehicle Speed Sensor Input Short to Battery

C1124 Input shaft speed signal missing/faulted

C1125 Brake Fluid Level Sensor Input Circuit Failure

C1126 Cruise Control Command Switch Assembly Circuit Failure

C1127 Cruise Control Deactivator Brake Switch Circuit Failure

C1132 Clutch position ckt short to ground

C1133 Clutch position ckt short to battery

C1134 Gear Shift position short to ground

C1135 Gear Shift position short to battery

C1136 Gear Select position short to ground

C1137 ECU is Defective

C1138 Gear Select position short to Battery

C1139 Wheel Speed Sensor Center Tone Ring Missing Tooth Fault

C1140 Hydraulic Base Brake Failure

C1141 Wheel Speed Sensor LF Tone Ring Tooth Missing Fault

C1142 Wheel Speed Sensor RF Tone Ring Tooth Missing Fault

C1143 Wheel Speed Sensor LR Tone Ring Tooth Missing Fault

C1144 Wheel Speed Sensor RR Tone Ring Tooth Missing Fault

C1145 Speed Wheel Sensor RF Input Circuit Failure

C1146 Speed Wheel Sensor RF Circuit Open

C1148 Speed Wheel Sensor RF Coherency Fault

C1149 Hydraulic Fluid Pressure/ Flow Circuit Failure

C1150 Two Speed Rear Axle Input Switch Circuit Short to Vbatt

C1155 Speed Wheel Sensor LF Input Circuit Failure

C1156 Speed Wheel Sensor LF Circuit Open

C1157 Park Brake Actuator Assembly Switch Applied Circuit Failure

C1158 Speed Wheel Sensor LF Coherency Fault

C1159 Hydraulic Fluid Pressure/ Flow Circuit Short to Gnd

C1161 Air Pressure Low Circuit Short to Gnd

C1162 Park Brake Switch # 2 Released Circuit Failure

C1163 Park Brake Switch # 2 Applied Circuit Short to Gnd

C1164 Park Brake Actuator Assembly Switch Circuit Failure

C1165 Speed Wheel Sensor RR Input Circuit Failure

C1166 Speed Wheel Sensor RR Input Open Circuit

C1167 Park Brake Actuator Assembly Switch Released Circuit Short to Gnd

C1168 Speed Wheel Sensor RR Coherency Fault

C1169 ABS Fluid Dumping Exceeds Maximum Timing

C1170 PRNDL Switch Circuit Failure

C1172 Park Brake Switch # 1 Applied Circuit Failure

C1173 Park Brake Switch # 1 Released Circuit Short to Gnd

C1174 Park Brake Switch # 2 Applied Circuit Failure

C1175 Speed Wheel Sensor LR Input Circuit Failure

C1176 Speed Wheel Sensor LR Circuit Open

C1177 Park Brake Actuator Assembly Switch Released Circuit Failure

C1178 Speed Wheel Sensor LR Coherency Fault

C1179 Speed Control Actuator Assembly Cable Slack Failure

C1180 Park Brake Valve Solenoid #1 Sense Input Circuit Failure

C1181 Park Brake Valve Solenoid #1 Sense Input Circuit Short to Gound

C1182 Park Lamp Flash Relay Circuit Failure

C1183 Park Lamp Flash Relay Circuit Short to Battery

C1184 ABS System Is Not Operational

C1185 ABS Power Relay Output Circuit Failure

C1186 ABS Power Relay Output Open Circuit

C1187 Brake Fluid Level Sensor Input Open Circuit

C1188 Brake Fluid Level Sensor Input Short Circuit To Battery

C1189 Brake Fluid Level Sensor Input Short Circuit To Ground

C1190 Speed Wheel Sensor LF Input Short Circuit To Battery

C1191 Speed Wheel Sensor LF Input Short Circuit To Ground

C1192 Speed Wheel Sensor RF Input Short Circuit To Battery

C1193 Speed Wheel Sensor RF Input Short Circuit To Ground

C1194 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Failure

C1195 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Open

C1196 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Short To Battery

C1197 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Short To Ground

C1198 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Failure

C1199 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Open

C1200 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Short To Battery

C1201 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Short To Ground

C1202 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Failure

C1203 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Open

C1204 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Short To Battery

C1205 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Short To Ground

C1206 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Failure

C1207 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Open

C1208 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Short To Battery

C1209 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Short To Ground

C1210 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Failure

C1211 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Open

C1212 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Short To Battery

C1213 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Short To Ground

C1214 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Failure

C1215 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Open

C1216 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Short To Battery

C1217 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Short To Ground

C1218 Lamp ABS Warning Output Circuit Failure

C1219 Lamp ABS Warning Output Circuit Open

C1220 Lamp ABS Warning Output Circuit Short To Battery

C1221 Lamp ABS Warning Output Circuit Short To Ground

C1222 Speed Wheel Mismatch

C1223 Lamp Brake Warning Output Circuit Failure

C1224 Lamp Brake Warning Output Circuit Open

C1225 Lamp Brake Warning Output Circuit Short To Battery

C1226 Lamp Brake Warning Output Circuit Short To Ground

C1227 Speed Wheel Sensor LR Input Short Circuit To Battery

C1228 Speed Wheel Sensor LR Input Short Circuit To Ground

C1229 Speed Wheel Sensor Rear Center Coherency Fault

C1230 Speed Wheel Sensor Rear Center Input Circuit Failure

C1231 Speed Wheel Sensor Rear Center Circuit Open

C1232 Speed Wheel Sensor Rear Center Input Short Circuit To Battery

C1233 Speed Wheel LF Input Signal Missing

C1234 Speed Wheel RF Input Signal Missing

C1235 Speed Wheel RR Input Signal Missing

C1236 Speed Wheel LR Input Signal Missing

C1237 Speed Wheel Rear Input Signal Missing

C1238 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Circuit Failure

C1239 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Open Circuit

C1240 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Short Circuit To Battery

C1241 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Short Circuit To Ground

C1242 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Failure

C1243 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Open

C1244 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Short To Battery

C1245 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Short To Ground

C1246 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Failure

C1247 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Open

C1248 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Short To Battery

C1249 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Short To Ground

C1250 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Failure

C1251 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Open

C1252 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Short To Battery

C1253 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Short To Ground

C1254 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Failure

C1255 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Open

C1256 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Short To Battery

C1257 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Short To Ground

C1258 Speed Wheel LF Comparison Failure

C1259 Speed Wheel RF Comparison Failure

C1260 Speed Wheel RR Comparison Failure

C1261 Speed Wheel LR Comparison Failure

C1262 Lamp Warning Relay Circuit Failure

C1263 Lamp Warning Relay Circuit Open

C1264 Lamp Warning Relay Circuit Short To Battery

C1265 Lamp Warning Relay Circuit Short To Ground

C1266 ABS Valve Power Relay Circuit Failure

C1267 ABS Functions Temporarily Disabled

C1268 Motor Relay # 1 Circuit Failure

C1269 Motor Relay # 1 Circuit Short to Battery

C1270 Motor # 1 Input Circuit Failure

C1271 Motor # 1 Input Circuit Short to Gnd

C1272 Motor # 2 Input Circuit Failure

C1273 Motor # 2 Input Circuit Short to Vbat

C1274 Solenoid Relay # 1 Circuit Failure

C1275 Solenoid Relay # 1 Circuit Short to Vbatt

C1276 Park Brake Actuator Assembly Switch Applied Circuit Short to Gnd

C1277 STEERING Wheel Angle 1and 2 Circuit Failure

C1278 STEERING Wheel Angle 1and 2 Signal Faulted

C1279 Yaw Rate Sensor circuit Failure

C1280 Yaw Rate Sensor Signal Fault

C1281 Lateral Accelerometer circuit Failure

C1282 Lateral Accelerometer Signal Fault

C1283 Switch Test Signal Failure

C1284 Oil Pressure Switch Failure

C1285 Booster Solenoid circuit Failure

C1286 Booster Mechanical Failure

C1287 Booster Pedal Force switch circuit Failure

C1288 Pressure Transducer Main / Primary Input Circuit Failure

C1289 Pressure Transducer Redundant / Secondary Input Circuit Failure

C1400 Traction Control Valve RF Circuit Failure

C1401 Traction Control Valve RF Circuit Open

C1402 Traction Control Valve RF Circuit Short To Ground

C1403 Traction Control Valve RF Circuit Short To Battery

C1404 Traction Control Valve Rear Circuit Failure

C1405 Traction Control Valve Rear Circuit Open

C1406 Traction Control Valve Rear Circuit Short To Ground

C1407 Traction Control Valve Rear Circuit Short To Battery

C1410 Traction Control Valve LF Circuit Failure

C1411 Traction Control Valve LF Circuit Open

C1412 Traction Control Valve LF Circuit Short To Ground

C1413 Traction Control Valve LF Circuit Short To Battery

C1414 Incorrect Module Design Level

C1415 Incorrect Module Configuration

C1416 Damper RF Circuit Short To Battery

C1417 Damper RF Circuit Short to Ground

C1418 Damper RF Circuit Failure

C1419 Damper RF Circuit Open

C1420 Hydraulic Fluid Pressure/ Flow Circuit Short to Vbatt

C1421 Damper LF Circuit Short To Battery

C1422 Damper LF Circuit Short to Ground

C1423 Damper LF Circuit Failure

C1424 Damper LF Circuit Open

C1425 Damper RR Circuit Short to Ground

C1426 Damper RR Circuit Short To Battery

C1427 Damper RR Circuit Open

C1428 Damper RR Circuit Failure

C1429 Input-shaft-speed input circuit failure

C1430 Damper LR Circuit Open

C1431 Damper LR Circuit Short To Battery

C1432 Damper LR Circuit Short to Ground

C1433 Damper LR Circuit Failure

C1435 Accelerometer Rear Circuit Failure

C1436 Accelerometer Rear Circuit Signal Is Not Sensed

C1437 Accelerometer Rear Circuit Short To Ground

C1438 Accelerometer Rear Circuit Short To Battery

C1439 Vehicle Acceleration EEC-IV Circuit Failure

C1440 Pressure Transducer Main / Primary signal Faulted

C1441 Steering Phase A Circuit Signal Is Not Sensed

C1442 Steering Phase B Circuit Signal Is Not Sensed

C1443 Steering Phase A Circuit Short To Ground

C1444 Steering Phase B Circuit Short To Ground

C1445 Speed Vehicle Signal Circuit Failure

C1446 Brake Switch Circuit Failure

C1447 Traction Control Module Request Circuit Failure

C1448 Lamp Adaptive Damping Warning Circuit Failure

C1449 Traction Control Motor Coherency Fault

C1450 Traction Control Motor Circuit Failure

C1451 Traction Control Motor Circuit Open

C1452 Traction Control Motor Circuit Short to Battery

C1453 Traction Control Motor Circuit Short to Ground

C1454 Front Lateral Accelerometer Circuit Failure

C1455 Accelerometer Front Circuit Failure

C1456 Accelerometer Front Circuit Is Not Sensed

C1457 Accelerometer Front Circuit Short To Ground

C1458 Accelerometer Front Circuit Short To Battery

C1459 Adaptive Mode Switch Circuit Failure

C1460 Vehicle Accelerometer Power Circuit Failure

C1461 Vehicle Accelerometer Power Circuit Short to Battery

C1462 Left Front Vertical Accelerometer Circuit Failure

C1463 Right Front Vertical Accelerometer Circuit Failure

C1464 Pressure Transducer Redundant / Secondary Signal Faulted

C1465 Damper High Side Front Circuit Short To Battery

C1466 Damper Circuit Failure

C1467 Damper High Side Rear Circuit Short To Battery

C1468 Damper Low Side Front Circuit Failure

C1469 Damper Low Side Rear Circuit Failure

C1495 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Failure

C1496 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Open

C1497 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Short to Battery

C1498 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Short to Ground

C1499 Transfer Case Contact Plate „A” Encoder Circuit Failure

C1500 Transfer Case Contact Plate „B” Encoder Circuit Failure

C1501 Transfer Case Contact Plate „C” Encoder Circuit Failure

C1502 Transfer Case Contact Plate „D” Encoder Circuit Failure

C1503 Dynamic Stability Control Left Front Valve Malfunction

C1504 Dynamic Stability Control Right Front Valve Malfunction

C1505 Dynamic Stability Control Left Rear Valve Malfunction

C1506 Dynamic Stability Control Right Rear Valve Malfunction

C1507 Traction Control of Brake Exceeds Time-Out

C1508 Traction Control of Engine Exceeds Time-Out

C1510 Right Front Wheel Pressure Reduction Performance Problem

C1511 Left Front Wheel Pressure Reduction Performance Problem

C1512 Right Rear Wheel Pressure Reduction Performance Problem

C1513 Left rear Wheel Pressure Reduction Performance Problem

C1699 Left Rear Sensor Circuit Short to Vbat

C1700 Left Rear Sensor Circuit Failure

C1701 Left Rear Sensor Circuit Fault

C1702 RightRear Sensor Circuit Short to Vbat

C1703 Right Rear Sensor Circuit Failure

C1704 Right Rear Sensor Circuit Fault

C1705 Left Rear Center Sensor Circuit Short to Vbat

C1706 Left Rear Center Sensor Circuit Failure

C1707 Left Rear Center Sensor Circuit Fault

C1708 Right Rear Center Sensor Circuit Short to Vbat

C1709 Right Rear Center Sensor Circuit Failure

C1710 Right Rear Center Sensor Circuit Fault

C1711 Left Front Sensor Circuit Short to Vbat

C1712 Left Front Sensor Circuit Failure

C1713 Left Front Sensor Circuit Fault

C1714 Right Front Sensor Circuit Short to Vbat

C1715 Right Front Sensor Circuit Failure

C1716 Right Front Sensor Circuit Fault

C1717 Left Front Center Sensor Circuit Short to Vbat

C1718 Left Front Center Sensor Circuit Failure

C1719 Left Front Center Sensor Circuit Fault

C1721 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Open

C1722 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Short To Battery

C1723 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Short To Ground

C1724 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Failure

C1725 Air Suspension Front Pneumatic Failure

C1726 Air Suspension Rear Pneumatic Failure

C1727 Air Suspension Reservoir Pneumatic Failure

C1728 Transfer Case unable to transition between 2H and 4H

C1729 Transfer Case unable to transition between 4H and 4L

C1730 Reference Voltage Out of Range (+5 v)

C1731 Air Suspension LF Corner Up Timeout

C1732 Air Suspension LF Corner Down Timeout

C1733 Air Suspension RF Corner Up Timeout

C1734 Air Suspension RF Corner Down Timeout

C1735 Air Suspension LR Corner Up Timeout

C1736 Air Suspension LR Corner Down Timeout

C1737 Air Suspension RR Corner Up Timeout

C1738 Air Suspension RR Corner Down Timeout

C1739 Right Front Center Sensor Circuit Short to Vbat

C1740 Right Front Center Sensor Circuit Failure

C1741 Right Front Center Sensor Circuit Fault

C1742 Rear Sounder Circuit Failure

C1743 Rear Sounder Circuit Short to Vbatt

C1744 Front Sounder Circuit Failure

C1745 Front Sounder Circuit Short to Vbatt

C1748 Switch input Circuit Short to Gnd

C1749 Trailer Input Circuit Failure

C1750 Accelerator Position Sensor Out of Range

C1751 Vehicle Speed Sensor # 1 Output Circuit Short to Vbatt

C1752 Vehicle Speed Sensor # 1 Output Circuit Short to Gnd

C1753 Hydraulic Clutch Actuator Valve Signal Fault

C1754 Hydraulic Clutch Actuator Valve Circuit Failure

C1755 Power Limit Shutdown Fault

C1756 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Failure

C1757 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Open

C1758 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Battery

C1759 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Ground

C1760 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Failure

C1761 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Open

C1762 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Battery

C1763 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Ground

C1765 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Failure

C1766 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Open

C1767 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Short To Battery

C1768 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Short To Ground

C1770 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Failure

C1771 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Open

C1772 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Short To Battery

C1773 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Short To Ground

C1774 Coolant Temp Out of Range

C1775 DC-DC Converter Failure

C1776 Heater System Failure

C1777 Vacuum Pressure Circuit Failure

C1778 Power Steering Failure

C1779 Blower Switch Failure

C1780 Temperature Select Failure

C1781 Engine Coolant Temperature Signal Missing/Fault

C1790 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Failure

C1791 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Open

C1792 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Battery

C1793 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Ground

C1795 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Failure

C1796 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Open

C1797 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Battery

C1798 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Ground

C1800 Air Suspension Reservoir Solenoid Circuit Failure

C1805 Mismatched PCM and/or ABS-TC Module

C1813 Air Suspension LR Vent Request Exceeded Max Timing

C1814 Air Suspension RR Vent Request Exceeded Max Timing

C1818 Air Suspension LR Air Compress Request Exceeded Max Timing

C1819 Air Suspension RR Air Compress Request Exceeded Max Timing

C1820 Air Suspension RF Air Compress Request Exceeded Max Timing

C1830 Air Suspension Compressor Relay Circuit Failure

C1831 Air Suspension Compressor Relay Circuit Open

C1832 Air Suspension Compressor Relay Circuit Short To Battery

C1833 Air Suspension Compressor Relay Circuit Short To Ground

C1834 Gauge Drive Current Fault

C1835 Current Sense Circuit Failure

C1836 Battery Temp out of Range

C1837 Battery Heater Circuit Failure

C1838 Charging System Fault

C1839 Leakage Fault

C1840 Air Suspension Disable Switch Circuit Failure

C1841 Air Suspension Disable Switch Circuit Open

C1842 Air Suspension Disable Switch Circuit Short To Battery

C1843 Air Suspension Disable Switch Circuit Short To Ground

C1844 Air Suspension Secondary Front Inflator Solenoid Output Circuit Failure

C1845 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Failure

C1846 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Open

C1847 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Short To Battery

C1848 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Short To Ground

C1849 Master Cylinder Pressure Out of Range

C1850 Air Suspension Warning Lamp Circuit Failure

C1851 Air Suspension Warning Lamp Circuit Open

C1852 Air Suspension Warning Lamp Circuit Short To Battery

C1853 Air Suspension Warning Lamp Circuit Short To Ground

C1854 Motor Temperature Out of Range

C1855 Acceleration Position Sensor Conflict

C1856 Traction Motor Encoder circuit Failure

C1859 PRNDL Input #2 Circuit Failure

C1860 PRNDL Input #3 Circuit Failure

C1861 PRNDL Input #4 Circuit Failure

C1862 Contactor Circuit Failure

C1863 External Charging Fault

C1864 Battery Module Fault

C1865 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Failure

C1866 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Open

C1867 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Short To Battery

C1868 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Short To Ground

C1869 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Failure

C1870 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Open

C1871 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Short To Battery

C1872 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Short To Ground

C1873 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Failure

C1874 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Open

C1875 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Battery

C1876 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Ground

C1877 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Failure

C1878 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Open

C1879 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Battery

C1880 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Ground

C1881 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Failure

C1882 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Open

C1883 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Short To Battery

C1884 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Short To Ground

C1885 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Failure

C1886 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Open

C1887 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Short To Battery

C1888 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Short To Ground

C1889 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Failure

C1890 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Open

C1891 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Short To Battery

C1892 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Short To Ground

C1893 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Failure

C1894 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Open

C1895 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Short To Battery

C1896 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Short To Ground

C1897 Steering VAPS II Circuit Loop Failure

C1898 Steering VAPS II Circuit Loop Open

C1899 Steering VAPS II Circuit Loop Short To Battery

C1900 Steering VAPS II Circuit Loop Short To Ground

C1901 Ride Control RR Shock Actuator Circuit Failure

C1902 Ride Control RR Shock Actuator Circuit Open

C1903 Ride Control RR Shock Actuator Circuit Short To Battery

C1904 Ride Control RR Shock Actuator Circuit Short To Ground

C1905 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Failure

C1906 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Open

C1907 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Short To Battery

C1908 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Short To Ground

C1909 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Failure

C1910 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Open

C1911 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Short To Battery

C1912 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Short To Ground

C1913 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Failure

C1914 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Open

C1915 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Short To Battery

C1916 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Short To Ground

C1917 Steering EVO Out-of-Range Fault

C1918 Air Suspension Ride Height Select Switch Circuit Failure

C1920 Led #1 Circuit Failure

C1921 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Failure

C1922 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Open

C1923 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Short To Battery

C1924 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Short To Ground

C1925 VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Failure

C1926 VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Open

C1927 VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Short To Battery

C1928 VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Short To Ground

C1929 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Failure

C1930 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Open

C1931 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Short To Battery

C1932 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Short To Ground

C1933 Solenoid Current Out Of Range

C1934 HPU (Hydraulic Pump Unit) Pressurisation Failure

C1935 Chime Circuit Failure

C1936 Hydraulic Pump Relay Circuit Failure

C1937 Steering Wheel Angle Sensor Offset Failure

C1938 Invalid Steering Wheel Angle Sensor ID

C1939 Brake Pressure Switch Input Circuit Failure

C1940 Brake Pressure Switch Mechanical Failure

C1942 Unrecognized Powertrain Configuration

C1943 Airbag Deployment Indication Input Fault

C1944 Gauge Driver Circuit Fault

C1945 Park Switch Indicates Park with Vehicle Moving

C1946 Seat Track Position Switch Circuit Open

C1947 Seat Track Position Switch Circuit Short to Ground

C1948 Seat Track Position Switch Circuit Resistance Out of Range

C1949 Accelerometer Sensor Circuit Open

C1950 Accelerometer Sensor Circuit Failure

C1951 Lateral Accelerometer Sensor Circuit Open

C1952 Yaw Rate Sensor Circuit Open

C1953 Master Cylinder Pressure Sensor Circuit Open

C1954 Master Cylinder Pressure Sensor Circuit Failure

C1955 Steering Angle Sensor Circuit Open

C1956 Steering Angle Sensor Circuit Failure

C1957 Dynamic Stability Control Valve RF Circuit Failure

C1958 Dynamic Stability Control Valve LF Circuit Failure

C1959 Lateral Accelerometer Sensor Circuit Failure

C1960 Driver Brake Apply Circuit Fault

C1961 Park Lamp Relay Coil Circuit Failure

C1962 Park Lamp Relay Coil Short to Battery

C1963 Stability Control Inhibit Warning

C2767 Reserved – TBD

 

B1200 Climate Control Pushbutton Circuit Failure

B1201 Fuel Sender Circuit Failure

B1202 Fuel Sender Circuit Open

B1203 Fuel Sender Circuit Short To Battery

B1204 Fuel Sender Circuit Short To Ground

B1205 EIC Switch-1 Assembly Circuit Failure

B1206 EIC Switch-1 Assembly Circuit Open

B1207 EIC Switch-1 Assembly Circuit Short To Battery

B1208 EIC Switch-1 Assembly Circuit Short To Ground

B1209 EIC Switch-2 Assembly Circuit Failure

B1210 EIC Switch-2 Assembly Circuit Open

B1211 EIC Switch-2 Assembly Circuit Short To Battery

B1212 EIC Switch-2 Assembly Circuit Short To Ground

B1213 Anti-Theft Number of Programmed Keys Is Below Minimum

B1214 Running Board Lamp Circuit Failure

B1215 Running Board Lamp Circuit Short to Battery

B1216 Emergency & Road Side Assistance Switch Circuit Short to Ground

B1217 Horn Relay Coil Circuit Failure

B1218 Horn Relay Coil Circuit Short to Vbatt

B1219 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Failure

B1220 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Open

B1222 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Failure

B1223 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Open

B1224 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Short to Battery

B1225 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Short to Ground

B1226 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Failure

B1227 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Open

B1228 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Short to Battery

B1229 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Short to Ground

B1231 Longitudinal Acceleration Threshold Exceeded

B1232 See Manufacturer

B1233 Glass Break Sensor Failure

B1234 Mirror Switch Invalid Code

B1235 Window Feedback Failure

B1236 Window Feedback Loss of Signal

B1237 Window Feedback Out of Range

B1238 Over Temperature Fault

B1239 Air Flow Blend Door Driver Circuit Failure

B1240 Wiper Washer Rear Pump Relay Circuit Failure

B1241 Wiper Washer Rear Pump Relay Circuit Short to Battery

B1242 Air Flow Recirculation Door Driver Circuit Failure

B1243 Express Window Down Switch Circuit Short to Battery

B1244 Wiper Rear Motor Run Relay Circuit Failure

B1245 Wiper Rear Motor Run Relay Circuit Short to Battery

B1246 Dim Panel Potentiometer Switch Circuit Failure

B1247 Panel Dim Switch Circuit Open

B1248 Passenger’s Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Short to Ground

B1249 Blend Door Failure

B1250 Air Temperature Internal Sensor Circuit Failure

B1251 Air Temperature Internal Sensor Circuit Open

B1252 Air Temperature Internal Sensor Circuit Short To Battery

B1253 Air Temperature Internal Sensor Circuit Short To Ground

B1254 Air Temperature External Sensor Circuit Failure

B1255 Air Temperature External Sensor Circuit Open

B1256 Air Temperature External Sensor Circuit Short To Battery

B1257 Air Temperature External Sensor Circuit Short To Ground

B1258 Solar Radiation Sensor Circuit Failure

B1259 Solar Radiation Sensor Circuit Open

B1260 Solar Radiation Sensor Circuit Short To Battery

B1261 Solar Radiation Sensor Circuit Short To Ground

B1262 Servo Motor Defrost Circuit Failure

B1263 Servo Motor Vent Circuit Failure

B1264 Servo Motor Foot Circuit Failure

B1265 Servo Motor Coolair Bypass Circuit Failure

B1266 Servo Motor Airintake Left Circuit Failure

B1267 Servo Motor Airintake Right Circuit Failure

B1268 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Failure

B1269 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Open

B1270 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Short To Battery

B1271 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Short To Ground

B1272 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Failure

B1273 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Open

B1274 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Short To Battery

B1275 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Short To Ground

B1276 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Failure

B1277 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Open

B1278 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Short To Battery

B1279 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Short To Ground

B1280 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Failure

B1281 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Open

B1282 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Short To Battery

B1283 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Short To Ground

B1284 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Failure

B1285 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Open

B1286 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Short To Battery

B1287 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Short To Ground

B1288 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Failure

B1289 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Open

B1290 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Short To Battery

B1291 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Short To Ground

B1292 Battery Power Relay Circuit Failure

B1293 Battery Power Relay Circuit Open

B1294 Battery Power Relay Circuit Short To Battery

B1295 Battery Power Relay Circuit Short To Ground

B1296 Power Supply Sensor Circuit Failure

B1297 Power Supply Sensor Circuit Open

B1298 Power Supply Sensor Circuit Short To Battery

B1299 Power Supply Sensor Circuit Short To Ground

B1300 Power Door Lock Circuit Failure

B1301 Power Door Lock Circuit Open

B1302 Accessory Delay Relay Coil Circuit Failure

B1303 Accessory Delay Relay Coil Circuit Open

B1304 Accessory Delay Relay Coil Circuit Short To Battery

B1305 Accessory Delay Relay Coil Circuit Short To Ground

B1306 Oil Level Switch Circuit Open

B1307 Oil Level Switch Circuit Short To Battery

B1308 Oil Level Switch Circuit Short To Ground

B1309 Power Door Lock Circuit Short To Ground

B1310 Power Door Unlock Circuit Failure

B1311 Power Door Unlock Circuit Open

B1312 Lamp Headlamp Input Circuit Short To Battery

B1313 Battery Saver Relay Coil Circuit Failure

B1314 Battery Saver Relay Coil Circuit Open

B1315 Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Battery

B1316 Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Ground

B1317 Battery Voltage High

B1318 Battery Voltage Low

B1319 Driver Door Ajar Circuit Failure

B1320 Driver Door Ajar Circuit Open

B1321 Driver Door Ajar Circuit Short To Battery

B1322 Driver Door Ajar Circuit Short To Ground

B1323 Door Ajar Lamp Circuit Failure

B1324 Door Ajar Lamp Circuit Open

B1325 Door Ajar Lamp Circuit Short To Battery

B1326 Door Ajar Lamp Circuit Short To Ground

B1327 Passenger Door Ajar Circuit Failure

B1328 Passenger Door Ajar Circuit Open

B1329 Passenger Door Ajar Circuit Short To Battery

B1330 Passenger Door Ajar Circuit Short To Ground

B1331 Decklid Ajar Rear Door Circuit Failure

B1332 Decklid Ajar Rear Door Circuit Open

B1333 Decklid Ajar Rear Door Circuit Short To Battery

B1334 Decklid Ajar Rear Door Circuit Short To Ground

B1335 Door Ajar RR Circuit Failure

B1336 Door Ajar RR Circuit Open

B1337 Door Ajar RR Circuit Short To Battery

B1338 Door Ajar RR Circuit Short To Ground

B1339 Chime Input Request Circuit Short To Battery

B1340 Chime Input Request Circuit Short To Ground

B1341 Power Door Unlock Circuit Short To Ground

B1342 ECU Is Defective

B1343 Heated Backlite Input Circuit Failure

B1344 Heated Backlite Input Circuit Open

B1345 Heated Backlite Input Circuit Short To Ground

B1346 Heated Backlite Input Circuit Short To Battery

B1347 Heated Backlite Relay Circuit Failure

B1348 Heated Backlite Relay Circuit Open

B1349 Heated Backlite Relay Short To Battery

B1350 Heated Backlite Relay Short To Ground

B1351 Ignition Key-In Circuit Short To Battery

B1352 Ignition Key-In Circuit Failure

B1353 Ignition Key-In Circuit Open

B1354 Ignition Key-In Circuit Short To Ground

B1355 Ignition Run Circuit Failure

B1356 Ignition Run Circuit Open

B1357 Ignition Run Circuit Short To Battery

B1358 Ignition Run Circuit Short To Ground

B1359 Ignition Run/Acc Circuit Failure

B1360 Ignition Run/Acc Circuit Open

B1361 Ignition Run/Acc Circuit Short To Battery

B1362 Ignition Run/Acc Circuit Short To Ground

B1363 Ignition Start Circuit Failure

B1364 Ignition Start Circuit Open

B1365 Ignition Start Circuit Short To Battery

B1366 Ignition Start Circuit Short To Ground

B1367 Ignition Tach Circuit Failure

B1368 Ignition Tach Circuit Open

B1369 Ignition Tach Circuit Short To Battery

B1370 Ignition Tach Circuit Short To Ground

B1371 Illuminated Entry Relay Circuit Failure

B1372 Illuminated Entry Relay Circuit Open

B1373 Illuminated Entry Relay Short To Battery

B1374 Illuminated Entry Relay Short To Ground

B1375 Oil Change Lamp Circuit Open

B1376 Oil Change Lamp Circuit Short To Battery

B1377 Oil Change Lamp Circuit Failure

B1378 Oil Change Lamp Circuit Short To Ground

B1379 Oil Change Reset Button Circuit Short To Ground

B1380 Oil Change Reset Button Circuit Failure

B1381 Oil Change Reset Button Circuit Open

B1382 Oil Change Reset Button Circuit Short To Battery

B1383 Oil Level Lamp Circuit Short To Battery

B1384 Oil Level Lamp Circuit Failure

B1385 Oil Level Lamp Circuit Open

B1386 Oil Level Lamp Circuit Short To Ground

B1387 Oil Temperature Sensor Circuit Open

B1388 Oil Temperature Sensor Circuit Short To Battery

B1389 Oil Temperature Sensor Circuit Failure

B1390 Oil Temperature Sensor Circuit Short To Ground

B1391 Oil Level Switch Circuit Failure

B1392 Power Door Memory Lock Relay Circuit Failure

B1393 Power Door Memory Lock Relay Circuit Open

B1394 Power Door Memory Lock Relay Circuit Short To Battery

B1395 Power Door Memory Lock Relay Circuit Short To Ground

B1396 Power Door Lock Circuit Short To Battery

B1397 Power Door Unlock Circuit Short To Battery

B1398 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Failure

B1399 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Open

B1400 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Short To Battery

B1401 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Short To Ground

B1402 Driver Power Window Down Switch Circuit Failure

B1403 Driver Power Window Up Switch Circuit Failure

B1404 Driver Power Window Down Circuit Open

B1405 Driver Power Window Down Circuit Short To Battery

B1406 Driver Power Window Down Circuit Short To Ground

B1407 Driver Power Window Up Circuit Open

B1408 Driver Power Window Up Circuit Short To Battery

B1409 Driver Power Window Up Circuit Short To Ground

B1410 Driver Power Window Motor Circuit Failure

B1411 Driver Power Window Motor Circuit Open

B1412 Driver Power Window Motor Circuit Short To Battery

B1413 Driver Power Window Motor Circuit Short To Ground

B1414 Power Window LR Motor Circuit Failure

B1415 Power Window LR Motor Circuit Open

B1416 Power Window LR Motor Circuit Short To Battery

B1417 Power Window LR Motor Circuit Short To Ground

B1418 Passenger Power Window Motor Circuit Failure

B1419 Passenger Power Window Motor Circuit Open

B1420 Passenger Power Window Motor Circuit Short To Battery

B1421 Passenger Power Window Motor Circuit Short To Ground

B1422 Power Window RR Motor Circuit Failure

B1423 Power Window RR Motor Circuit Open

B1424 Power Window RR Motor Circuit Short To Battery

B1425 Power Window RR Motor Circuit Short To Ground

B1426 Lamp Seat Belt Circuit Short To Battery

B1427 Lamp Seat Belt Circuit Open

B1428 Lamp Seat Belt Circuit Failure

B1429 Lamp Seat Belt Circuit Short To Ground

B1430 Seat Belt Switch Circuit Short To Ground

B1431 Wiper Brake/Run Relay Circuit Failure

B1432 Wiper Brake/Run Relay Circuit Short To Battery

B1433 Wiper Brake/Run Relay Circuit Short To Ground

B1434 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Failure

B1435 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Open

B1436 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Short To Battery

B1437 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Short To Ground

B1438 Wiper Mode Select Switch Circuit Failure

B1439 Wiper Mode Select Switch Circuit Open

B1440 Wiper Mode Select Switch Circuit Short To Battery

B1441 Wiper Mode Select Switch Circuit Short To Ground

B1442 Door Handle Switch Circuit Failure

B1443 Door Handle Switch Circuit Open

B1444 Door Handle Switch Circuit Short To Battery

B1445 Door Handle Switch Circuit Short To Ground

B1446 Wiper Park Sense Circuit Failure

B1447 Wiper Park Sense Circuit Open

B1448 Wiper Park Sense Circuit Short To Battery

B1449 Wiper Park Sense Circuit Short To Ground

B1450 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Failure

B1451 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Open

B1452 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Short To Battery

B1453 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Short To Ground

B1454 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Failure

B1455 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Open

B1456 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Short To Battery

B1457 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Short To Ground

B1458 Wiper Washer Pump Motor Relay Circuit Failure

B1459 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Open

B1460 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Short To Battery

B1461 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Short To Ground

B1462 Seat Belt Switch Circuit Failure

B1463 Seat Belt Switch Circuit Open

B1464 Seat Belt Switch Circuit Short To Battery

B1465 Wiper Brake/Run Relay Circuit Open

B1466 Wiper Hi/Low Speed Not Switching

B1467 Wiper Hi/Low Speed Circuit Motor Short To Battery

B1468 Chime Input Request Circuit Failure

B1469 Chime Input Request Circuit Open

B1470 Lamp Headlamp Input Circuit Failure

B1471 Lamp Headlamp Input Circuit Open

B1472 Lamp Headlamp Input Circuit Short To Ground

B1473 Wiper Low Speed Circuit Motor Failure

B1474 Battery Saver Power Relay Circuit Short To Battery

B1475 Accessory Delay Relay Contact Short To Battery

B1476 Wiper High Speed Circuit Motor Failure

B1477 Wiper Hi/Low Circuit Motor Short To Ground

B1478 Power Window One Touch Up/Down Activated Simultaneously

B1479 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Failure

B1480 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Open

B1481 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Short To Battery

B1482 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Short To Ground

B1483 Brake Pedal Input Circuit Failure

B1484 Brake Pedal Input Open Circuit

B1485 Brake Pedal Input Circuit Battery Short

B1486 Brake Pedal Input Circuit Ground Short

B1487 Door Handle Right Front Circuit Failure

B1488 Door Handle Right Front Circuit Open

B1489 Door Handle Right Front Short To Battery

B1490 Door Handle Right Front Short To Ground

B1491 Ignition Cylinder Sensor Circuit Failure

B1492 Ignition Cylinder Sensor Open Circuit

B1493 Ignition Cylinder Sensor Battery Short

B1494 Ignition Cylinder Sensor Ground Short

B1495 Decklid Punch-Out Sensor Circuit Failure

B1496 Decklid Punch-Out Sensor Open Circuit

B1497 Decklid Punch-Out Sensor Battery Short

B1498 Decklid Punch-Out Sensor Ground Short

B1499 Lamp Turn Signal Left Circuit Failure

B1500 Lamp Turn Signal Left Circuit Open

B1501 Lamp Turn Signal Left Circuit Short To Battery

B1502 Lamp Turn Signal Left Circuit Short To Ground

B1503 Lamp Turn Signal Right Circuit Failure

B1504 Lamp Turn Signal Right Circuit Open

B1505 Lamp Turn Signal Right Circuit Short To Battery

B1506 Lamp Turn Signal Right Circuit Short To Ground

B1507 Flash To Pass Switch Circuit Failure

B1508 Flash To Pass Switch Circuit Open

B1509 Flash To Pass Switch Circuit Short To Battery

B1510 Flash To Pass Switch Circuit Short To Ground

B1511 Driver Door Handle Circuit Failure

B1512 Driver Door Handle Circuit Open

B1513 Driver Door Handle Circuit Short To Battery

B1514 Driver Door Handle Circuit Short To Ground

B1515 Seat Driver Occupied Switch Circuit Failure

B1516 Seat Driver Occupied Switch Circuit Open

B1517 Seat Driver Occupied Switch Circuit Short To Battery

B1518 Seat Driver Occupied Switch Circuit Short To Ground

B1519 Hood Switch Circuit Failure

B1520 Hood Switch Circuit Open

B1521 Hood Switch Circuit Short To Battery

B1522 Hood Switch Circuit Short To Ground

B1523 Keyless Entry Circuit Failure

B1524 Keyless Entry Circuit Open

B1525 Keyless Entry Circuit Short To Battery

B1526 Keyless Entry Circuit Short To Ground

B1527 Memory Set Switch Circuit Failure

B1528 Memory Set Switch Circuit Open

B1529 Memory Set Switch Circuit Short To Battery

B1530 Memory Set Switch Circuit Short To Ground

B1531 Memory 1 Switch Circuit Failure

B1532 Memory 1 Switch Circuit Open

B1533 Memory 1 Switch Circuit Short To Battery

B1534 Memory 1 Switch Circuit Short To Ground

B1535 Memory 2 Switch Circuit Failure

B1536 Memory 2 Switch Circuit Open

B1537 Memory 2 Switch Circuit Short To Battery

B1538 Memory 2 Switch Circuit Short To Ground

B1539 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Failure

B1540 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Open

B1541 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Short To Battery

B1542 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Short To Ground

B1543 Seat Direction Switch Assembly Circuit Failure

B1544 Seat Direction Switch Assembly Circuit Open

B1545 Seat Direction Switch Assembly Circuit Short To Battery

B1546 Seat Direction Switch Assembly Circuit Short To Ground

B1547 Power Window Master Circuit Failure

B1548 Power Window Master Circuit Open

B1549 Power Window Master Circuit Short To Battery

B1550 Power Window Master Circuit Short To Ground

B1551 Decklid Release Circuit Failure

B1552 Decklid Release Circuit Open

B1553 Decklid Release Circuit Short To Battery

B1554 Decklid Release Circuit Short To Ground

B1555 Ignition Run/Start Circuit Failure

B1556 Ignition Run/Start Circuit Open

B1557 Ignition Run/Start Circuit Short To Battery

B1558 Ignition Run/Start Circuit Short To Ground

B1559 Door Lock Cylinder Circuit Failure

B1560 Door Lock Cylinder Circuit Open

B1561 Door Lock Cylinder Circuit Short To Battery

B1562 Door Lock Cylinder Circuit Short To Ground

B1563 Door Ajar Circuit Failure

B1564 Door Ajar Circuit Open

B1565 Door Ajar Circuit Short To Battery

B1566 Door Ajar Circuit Short To Ground

B1567 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Failure

B1568 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Open

B1569 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Short To Battery

B1570 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Short To Ground

B1571 Door Ajar LR Circuit Failure

B1572 Door Ajar LR Circuit Open

B1573 Door Ajar LR Circuit Short To Battery

B1574 Door Ajar LR Circuit Short To Ground

B1575 Lamp Park Input Circuit Failure

B1576 Lamp Park Input Circuit Open

B1577 Lamp Park Input Circuit Short To Battery

B1578 Lamp Park Input Circuit Short To Ground

B1579 Dim Panel Increase Input Circuit Failure

B1580 Dim Panel Increase Input Circuit Open

B1581 Dim Panel Increase Input Circuit Short To Battery

B1582 Dim Panel Increase Input Circuit Short To Ground

B1583 Dim Panel Decrease Input Circuit Failure

B1584 Dim Panel Decrease Input Circuit Open

B1585 Dim Panel Decrease Input Circuit Short To Battery

B1586 Dim Panel Decrease Input Circuit Short To Ground

B1587 Autolamp Delay Increase Circuit Failure

B1588 Autolamp Delay Increase Circuit Open

B1589 Autolamp Delay Increase Circuit Short To Battery

B1590 Autolamp Delay Increase Circuit Short To Ground

B1591 Autolamp Delay Decrease Circuit Failure

B1592 Autolamp Delay Decrease Circuit Open

B1593 Autolamp Delay Decrease Circuit Short To Battery

B1594 Autolamp Delay Decrease Circuit Short To Ground

B1595 Ignition Switch Illegal Input Code

B1596 Service Continuous Codes

B1597 Driver’s Seat Seatback Autoglide Forward Switch Circuit Short to Ground

B1598 Driver’s Seat Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Short to Ground

B1599 Passenger’s Seatback Autoglide Forward Switch Circuit Short to Ground

B1600 PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received

B1601 PATS Received Incorrect Key-Code From Ignition Key Transponder

B1602 PATS Received Invalid Format Of Key-Code From Ignition Key Transponder

B1603 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Failure

B1604 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Open

B1605 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Short To Battery

B1606 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Short To Ground

B1607 Illuminated Entry Input Circuit Failure

B1608 Illuminated Entry Input Open Circuit

B1609 Illuminated Entry Input Short Circuit To Battery

B1610 Illuminated Entry Input Short Circuit To Ground

B1611 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Failure

B1612 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Open

B1613 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Short To Battery

B1614 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Short To Ground

B1615 Wiper Rear Disable Switch Circuit Failure

B1616 Wiper Rear Disable Switch Circuit Open

B1617 Wiper Rear Disable Switch Circuit Short To Battery

B1618 Wiper Rear Disable Switch Circuit Short To Ground

B1619 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Failure

B1620 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Open

B1621 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Short To Battery

B1622 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Short To Ground

B1623 Lamp Keypad Output Circuit Failure

B1624 Lamp Keypad Output Open Circuit

B1625 Lamp Keypad Output Short Circuit To Battery

B1626 Lamp Keypad Output Short Circuit To Ground

B1627 PRNDL Reverse Input Circuit Failure

B1628 PRNDL Reverse Input Open Circuit

B1629 PRNDL Reverse Input Short To Battery

B1630 PRNDL Reverse Input Short Circuit To Ground

B1631 Mirror Driver Left Circuit Failure

B1632 Mirror Driver Left Circuit Open

B1633 Mirror Driver Left Circuit Short To Battery

B1634 Mirror Driver Left Circuit Short To Ground

B1635 Mirror Driver Right Circuit Failure

B1636 Mirror Driver Right Circuit Open

B1637 Mirror Driver Right Circuit Short To Battery

B1638 Mirror Driver Right Short To Ground

B1639 Mirror Passenger Left Circuit Failure

B1640 Mirror Passenger Left Circuit Open

B1641 Mirror Passenger Left Circuit Short To Battery

B1642 Mirror Passenger Left Circuit Short To Ground

B1643 Mirror Passenger Right Circuit Failure

B1644 Mirror Passenger Right Circuit Open

B1645 Mirror Passenger Right Circuit Short To Battery

B1646 Mirror Passenger Right Circuit Short To Ground

B1647 Seat Driver Recline Forward Circuit Failure

B1648 Seat Driver Recline Forward Circuit Open

B1649 Seat Driver Recline Forward Circuit Short To Battery

B1650 Seat Driver Recline Forward Circuit Short To Ground

B1651 Seat Driver Recline Backward Circuit Failure

B1652 Seat Driver Recline Backward Circuit Open

B1653 Seat Driver Recline Backward Circuit Short To Battery

B1654 Seat Driver Recline Backward Circuit Short To Ground

B1655 Seat Driver Rear Up Circuit Failure

B1656 Seat Driver Rear Up Circuit Open

B1657 Seat Driver Rear Up Circuit Short To Battery

B1658 Seat Driver Rear Up Circuit Short To Ground

B1659 Seat Driver Front Up Circuit Failure

B1660 Seat Driver Front Up Circuit Open

B1661 Seat Driver Front Up Circuit Short To Battery

B1662 Seat Driver Front Up Circuit Short To Ground

B1663 Seat Driver Front Up/Down Motor Stalled

B1664 Seat Driver Rear Up/Down Motor Stalled

B1665 Seat Driver Forward/Backward Motor Stalled

B1666 Seat Driver Recline Motor Stalled

B1667 Mirror Driver Up/Down Motor Stalled

B1668 Mirror Driver Right/Left Motor Stalled

B1669 Mirror Passenger Up/Down Motor Stalled

B1670 Mirror Passenger Right/Left Motor Stalled

B1671 Battery Module Voltage Out Of Range

B1672 Seat Driver Occupied Input Circuit Failure

B1673 Seat Driver Occupied Input Circuit Open

B1674 Seat Driver Occupied Input Circuit Short To Battery

B1675 Seat Driver Occupied Input Circuit Short To Ground

B1676 Battery Pack Voltage Out Of Range

B1677 Alarm Panic Input Circuit Failure

B1678 Alarm Panic Input Circuit Open

B1679 Alarm Panic Input Circuit Short To Battery

B1680 Alarm Panic Input Circuit Short To Ground

B1681 PATS Transceiver Module Signal Is Not Received

B1682 PATS Is Disabled (Check Link Between PATS And Transponder)

B1683 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Failure

B1684 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Open

B1685 Lamp Dome Input Circuit Failure

B1686 Lamp Dome Input Circuit Open

B1687 Lamp Dome Input Circuit Short To Battery

B1688 Lamp Dome Input Circuit Short To Ground

B1689 Autolamp Delay Circuit Failure

B1690 Autolamp Delay Circuit Open

B1691 Autolamp Delay Circuit Short To Battery

B1692 Autolamp Delay Circuit Short To Ground

B1693 Autolamp On Circuit Failure

B1694 Autolamp On Circuit Open

B1695 Autolamp On Circuit Short To Battery

B1696 Autolamp On Circuit Short To Ground

B1697 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Short To Battery

B1698 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Short To Ground

B1699 Passenger’s Seat Occupied Switch Circuit Short to Ground

B1700 Passenger’s Seatbelt Tension Reducer Circuit Short to Ground

B1701 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Failure

B1702 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Open

B1703 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Short To Battery

B1704 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Short To Ground

B1705 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Failure

B1706 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Open

B1707 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Short To Battery

B1708 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Short To Ground

B1709 Seat Driver Front Up Switch Circuit Failure

B1710 Seat Driver Front Up Switch Circuit Open

B1711 Seat Driver Front Up Switch Circuit Short To Battery

B1712 Seat Driver Front Up Switch Circuit Short To Ground

B1713 Seat Driver Front Down Switch Circuit Failure

B1714 Seat Driver Front Down Switch Circuit Open

B1715 Seat Driver Front Down Switch Circuit Short To Battery

B1716 Seat Driver Front Down Switch Circuit Short To Ground

B1717 Seat Driver Forward Switch Circuit Failure

B1718 Seat Driver Forward Switch Circuit Open

B1719 Seat Driver Forward Switch Circuit Short To Battery

B1720 Seat Driver Forward Switch Circuit Short To Ground

B1721 Seat Driver Rearward Switch Circuit Failure

B1722 Seat Driver Rearward Switch Circuit Open

B1723 Seat Driver Rearward Switch Circuit Short To Battery

B1724 Seat Driver Rearward Switch Circuit Short To Ground

B1725 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Failure

B1726 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Open

B1727 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Short To Battery

B1728 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Short To Ground

B1729 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Failure

B1730 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Open

B1731 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Short To Battery

B1732 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Short To Ground

B1733 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Failure

B1734 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Open

B1735 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Short To Battery

B1736 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Short To Ground

B1737 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Failure

B1738 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Open

B1739 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Short To Battery

B1740 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Short To Ground

B1741 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Failure

B1742 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Open

B1743 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Short To Battery

B1744 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Short To Ground

B1745 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Failure

B1746 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Open

B1747 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Short To Battery

B1748 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Short To Ground

B1749 Park/Neutral Switch Circuit Failure

B1750 Park/Neutral Switch Circuit Open

B1751 Park/Neutral Switch Circuit Short To Battery

B1752 Park/Neutral Switch Circuit Short To Ground

B1753 Hazard Flash Output Circuit Failure

B1754 Hazard Flash Output Circuit Open

B1755 Hazard Flash Output Circuit Short Battery

B1756 Hazard Flash Output Circuit Short To Ground

B1757 Seat Driver Rear Down Circuit Failure

B1758 Seat Driver Rear Down Circuit Open

B1759 Seat Driver Rear Down Circuit Short To Battery

B1760 Seat Driver Rear Down Circuit Short To Ground

B1761 Seat Driver Front Down Circuit Failure

B1762 Seat Driver Front Down Circuit Open

B1763 Seat Driver Front Down Circuit Short To Battery

B1764 Seat Driver Front Down Circuit Short To Ground

B1765 Seat Driver Forward Circuit Failure

B1766 Seat Driver Forward Circuit Open

B1767 Seat Driver Forward Circuit Short To Battery

B1768 Seat Driver Forward Circuit Short To Ground

B1769 Seat Driver Backward Circuit Failure

B1770 Seat Driver Backward Circuit Open

B1771 Seat Driver Backward Circuit Short To Battery

B1772 Seat Driver Backward Circuit Short To Ground

B1773 Mirror Driver Up Circuit Failure

B1774 Mirror Driver Up Circuit Open

B1775 Mirror Driver Up Circuit Short To Battery

B1776 Mirror Driver Up Circuit Short To Ground

B1777 Driver’s Seatbelt Tension Reducer Circuit Short to Ground

B1778 Mirror Driver Down Circuit Failure

B1779 Mirror Driver Down Circuit Open

B1780 Mirror Driver Down Circuit Short To Battery

B1781 Mirror Driver Down Short To Ground

B1782 Mirror Passenger Up Circuit Failure

B1783 Mirror Passenger Up Circuit Open

B1784 Mirror Passenger Up Circuit Short To Battery

B1785 Mirror Passenger Up Circuit Short To Ground

B1786 Mirror Passenger Down Circuit Failure

B1787 Mirror Passenger Down Circuit Open

B1788 Mirror Passenger Down Circuit Short To Battery

B1789 Mirror Passenger Down Circuit Short To Ground

B1790 Autolamp Sensor Input Circuit Failure

B1791 Autolamp Sensor Input Circuit Open

B1792 Autolamp Sensor Input Circuit Short To Battery

B1793 Autolamp Sensor Input Circuit Short To Ground

B1794 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Failure

B1795 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Open

B1796 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Short To Battery

B1797 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Short To Ground

B1798 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Failure

B1799 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Open

B1800 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Short To Battery

B1801 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Short To Ground

B1802 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Failure

B1803 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Open

B1804 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Short To Battery

B1805 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Short To Ground

B1806 Lamp Tail Output Circuit Failure

B1807 Lamp Tail Output Circuit Open

B1808 Lamp Tail Output Circuit Short To Battery

B1809 Lamp Tail Output Circuit Short To Ground

B1810 Lamp Backup Switch Input Circuit Failure

B1811 Lamp Backup Switch Input Circuit Open

B1812 Lamp Backup Switch Input Circuit Short To Battery

B1813 Lamp Backup Switch Input Circuit Short To Ground

B1814 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Failure

B1815 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Open

B1816 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Short To Battery

B1817 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Short To Ground

B1818 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Failure

B1819 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Open

B1820 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Short To Battery

B1821 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Short To Ground

B1822 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Failure

B1823 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Open

B1824 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Short To Battery

B1825 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Short To Ground

B1826 Wiper Rear High Limit Input Circuit Failure

B1827 Wiper Rear High Limit Input Circuit Open

B1828 Wiper Rear High Limit Input Circuit Short To Battery

B1829 Wiper Rear High Limit Input Circuit Short To Ground

B1830 Door Unlock Disarm Switch Circuit Failure

B1831 Door Unlock Disarm Switch Circuit Open

B1832 Door Unlock Disarm Switch Circuit Short To Battery

B1833 Door Unlock Disarm Switch Circuit Short To Ground

B1834 Door Unlock Disarm Output Circuit Failure

B1835 Door Unlock Disarm Output Circuit Open

B1836 Door Unlock Disarm Output Circuit Short To Battery

B1837 Door Unlock Disarm Output Circuit Short To Ground

B1838 Battery Saver Power Relay Circuit Failure

B1839 Wiper Rear Motor Circuit Failure

B1840 Wiper Front Power Circuit Failure

B1841 Wiper Front Power Circuit Open

B1842 Wiper Front Power Circuit Short To Battery

B1843 Wiper Front Power Circuit Short To Ground

B1844 Phone Handset Circuit Failure

B1845 Ignition Tamper Circuit Failure

B1846 Ignition Tamper Circuit Open

B1847 Ignition Tamper Circuit Short To Battery

B1848 Ignition Tamper Circuit Short To Ground

B1849 Climate Control Temperature Differential Circuit Failure

B1850 Climate Control Temperature Differential Circuit Open

B1851 Climate Control Temperature Differential Circuit Short To Battery

B1852 Climate Control Temperature Differential Circuit Short To Ground

B1853 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Failure

B1854 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Open

B1855 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Short To Battery

B1856 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Short To Ground

B1857 Climate Control On/Off Switch Circuit Failure

B1858 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Failure

B1859 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Open

B1860 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Short To Battery

B1861 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Short To Ground

B1862 Climate Control A/C Lock Sensor Failure

B1863 Ground ECU Circuit Open

B1864 Battery Power Supply ECU Circuit Failure

B1865 Battery Power Supply ECU Circuit Open

B1866 Battery Power Supply ECU Circuit Short To Battery

B1867 Battery Power Supply ECU Circuit Short To Ground

B1868 Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Failure

B1869 Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Open

B1870 Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Short To Battery

B1871 Passenger Air Bag Disable Module Fault

B1872 Turn Signal / Hazard Power Feed Circuit Short To Battery

B1873 Turn Signal / Hazard Power Feed Circuit Short To Ground

B1874 Cellular Phone Handset Not Present

B1875 Turn Signal / Hazard Switch Signal Circuit Failure

B1876 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Failure

B1877 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Open

B1878 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Short to Battery

B1879 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Short to Ground

B1880 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Failure

B1881 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Open

B1882 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Short to Battery

B1883 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Short to Ground

B1884 PAD Warning Lamp Inoperative

B1885 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Resistance Low on Squib

B1886 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Resistance Low on Squib

B1887 Air Bag Driver Circuit Resistance Low or Shorted Together

B1888 Air Bag Passenger Circuit Resistance Low or Shorted Together

B1889 Passenger Airbag Disable Module Sensor Obstructed

B1890 PAD Warning Lamp Circuit Short to Battery

B1891 Air Bag Tone Warning Indicator Circuit Short to Battery

B1892 Air Bag Tone Warning Indicator Circuit Failure

B1893 GPS Antenna Open Circuit

B1894 Wiper Rear Motor Speed Sense Circuit Failure

B1895 Driver’s / Passenger’s Door Ajar Output Circuit Failure

B1896 Driver’s / Passenger’s Door Ajar Output Circuit Short to Battery

B1897 Horn Switch Circuit Failure

B1898 Chime Input #2 Circuit Short to Ground

B1899 Microphone Input Signal Circuit Open

B1900 Driver Side Airbag Fault

B1901 Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Short To Ground

B1902 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Failure

B1903 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Short To Battery

B1904 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Failure

B1905 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Short To Battery

B1906 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Short To Ground

B1907 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Failure

B1908 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Short To Battery

B1909 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Short To Ground

B1910 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Failure

B1911 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Short To Battery

B1912 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Short To Ground

B1913 Air Bag Driver/Passenger Circuit Short To Ground

B1914 Air Bag Crash Sensors #1 / #2 Circuit Short To Ground

B1915 Air Bag Driver Circuit Failure

B1916 Air Bag Driver Circuit Short To Battery

B1917 Air Bag Memory Clear Circuit Failure

B1918 Air Bag Memory Clear Circuit Open

B1919 Air Bag Memory Clear Circuit Short To Battery

B1920 Air Bag Passenger Circuit Failure

B1921 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Open

B1922 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Short To Battery

B1923 Air Bag Memory Clear Circuit Short To Ground

B1924 Air Bag Internal Diagnostic Monitor Fault or System Disarm Fault

B1925 Air Bag Passenger Circuit Short To Battery

B1926 Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Failure

B1927 Passenger Side Airbag Fault

B1928 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Failure

B1929 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Open

B1930 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Short To Ground

B1931 Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Failure

B1932 Air Bag Driver Circuit Open

B1933 Air Bag Passenger Circuit Open

B1934 Air Bag Driver Inflator Circuit Resistance Low on Squib

B1935 Air Bag Passenger Inflator Circuit Resistance Low on Squib

B1936 Air Bag Driver Circuit Short To Ground

B1937 Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Open

B1938 Air Bag Passenger Circuit Short To Ground

B1939 Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Short To Ground

B1941 Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Open

B1942 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Open

B1943 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Short To Ground

B1944 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Open

B1945 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Open

B1946 Climate Control A/C Post Evaporator Sensor Circuit Failure

B1947 Climate Control A/C Post Evaporator Sensor Circuit Short To Ground

B1948 Climate Control Water Temperature Sensor Circuit Failure

B1949 Climate Control Water Temperature Sensor Circuit Short To Ground

B1950 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Failure

B1951 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Open

B1952 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery

B1953 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground

B1954 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Failure

B1955 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Open

B1956 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery

B1957 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground

B1958 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Failure

B1959 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Open

B1960 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery

B1961 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground

B1962 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Failure

B1963 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Open

B1964 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery

B1965 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground

B1966 A/C Post Heater Sensor Circuit Failure

B1967 A/C Post Heater Sensor Circuit Short To Ground

B1968 A/C Water Pump Detection Circuit Failure

B1969 A/C Clutch Magnetic Control Circuit Failure

B1970 Passenger Seatback Forward Switch Circuit Short to Ground

B1971 Passenger Seatback Rearward Switch Circuit Short to Ground

B1972 Passenger Rear Seat Up Switch Circuit Short to Battery

B1973 Passenger Rear Seat Down Switch Circuit Short to Battery

B1974 Passenger’s Seat Recline Forward Switch Circuit Short to Battery

B1975 Passenger’s Seat Recline Back Switch Circuit Short to Battery

B1976 Passenger’s Seat Forward Switch Circuit Short to Battery

B1977 Passenger’s Front Seat Up Switch Circuit Short to Battery

B1978 Passenger’s Front Seat Down Switch Circuit Short to Battery

B1979 Passenger Seat Rearward Switch Circuit Short to Battery

B1980 Bulb – Outage Condition Detected

B1981 Memory Off Switch Circuit Short to Battery

B1982 Driver’s Door Unlock Relay Circuit Failure

B1983 Driver’s Door Unlock Relay Circuit Short to Battery

B1984 Seat Switch Lumbar Inflate Circuit Failure

B1985 Seat Switch Lumbar Deflate Circuit Failure

B1986 Driver’s Seat Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Failure

B1987 Pedal Forward / Rearward Motor Stalled

B1988 Pedal Position Forward Switch Circuit Short to Battery

B1989 Pedal Position Rearward Switch Circuit Short to Battery

B1990 Pedal Forward / Rearward Potentiometer Feedback Circuit Failure

B1991 Pedal Forward / Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short to Battery

B1992 Driver Side, Side mount Airbag Circuit Short to Vbatt

B1993 Driver Side, Side mount Airbag Circuit Short to Ground

B1994 Driver Side, Side mount Airbag Circuit Open

B1995 Driver Side, Side mount Airbag Low resistance on Squib

B1996 Passenger Side, Side mount Airbag Circuit Short to Vbatt

B1997 Passenger Side, Side mount Airbag Circuit Short to Ground

B1998 Passenger Side, Side mount Airbag Circuit Open

B1999 Passenger Side, Side mount Airbag Low resistance on Squib

B2100 Door Driver Key Cylinder Switch Failure

B2101 Head Rest Switch Circuit Failure

B2102 Antenna Circuit Short to Ground

B2103 Antenna Not Connected

B2104 Door Passenger Key Cylinder Switch Failure

B2105 Throttle Position Input Out of Range Low

B2106 Throttle Position Input Out of Range High

B2107 Front Wiper Motor Relay Circuit Short to Vbatt

B2108 Trunk Key Cylinder Switch Failure

B2109 Heated Wind Shield Relay Short to Vbatt (changed from Failure 2/6/97)

B2110 Front Wiper Motor Relay Circuit Open (changed from Failure 2/6/97)

B2111 All Door Lock Input Short to Ground

B2112 Door Driver Set Switch Stuck Failure

B2113 Heated Windshield Input Short to Ground

B2114 Front Washer Input Short to Ground

B2115 Rear Washer Input Short to Ground

B2116 Door Driver Reset Switch Stuck Failure

B2117 Driver Side, Side mount Airbag Low capacitance on Squib

B2118 Passenger Side, Side mount Airbag Low capacitance on Squib

B2119 Compressor Failure

B2120 Door Passenger Set Switch Stuck Failure

B2122 Driver Side Satellite Communication Circuit Short to Ground

B2123 Passenger Side Satellite Communication Circuit Short to Ground

B2124 Door Passenger Reset Switch Stuck Failure

B2128 Central Lock Motor Failure

B2129 Central Lock Feedback Failure

B2130 Double Lock Timeout Failure

B2131 Double Lock Feedback Failure

B2132 Dimmer switch Circuit Short to Gnd

B2133 Brake Motor Warning lamp Circuit Failure

B2134 Brake Motor Warning lamp Circuit Short to Vbatt

B2135 Park Brake Applied Warning Lamp Circuit Failure

B2136 Park Brake Applied Warning Lamp Circuit Short To Battery

B2139 Data Mismatch (receive data does not match what was expected)

B2141 NVM Configuration Failure

B2142 NVM TIC Failure

B2143 NVM Memory Failure

B2144 NVM Alarm Data Failure

B2145 NVM RF HR Failure

B2146 Seat Recline Motor Position Out of Range

B2148 PWM Input Circuit Failure

B2149 Seat Front Vertical Motor Position Out of Range

B2150 Power Supply #1 Circuit Short to Ground

B2151 Power Supply #2 Circuit Short to Ground

B2152 Seat Rear Vertical Motor Position Out of Range

B2153 Rear Echo Sensor Circuit Failure

B2154 Front Echo Sensor Circuit Failure

B2155 Seat Horizontal Motor Position Out of Range

B2156 Rear Doppler Sensor Circuit Failure

B2157 Front Doppler Sensor Circuit Failure

B2158 Seat Recline Motor Memory Position Out of Range

B2159 Memory #1 output Short to Ground

B2160 Memory #1 output Short to VBatt

B2161 Seat Front Vertical Motor Memory Position Out of Range

B2162 Data Mismatch #2 (receive data does not match what was expected)

B2163 Clutch Position Fault

B2164 Seat Rear Vertical Motor Memory Position Out of Range

B2165 Gear shift position Fault

B2166 Gear select position Fault

B2167 Seat Horizontal Motor Memory Position Out of Range

B2168 Unable to confirm Unlock Condition

B2169 Unable to confirm lock Condition

B2170 Steering Column Lock Switch Circuit Failure

B2172 Inertia Switch input Circuit Open

B2174 Window Driver Rear Remote Up Switch Short to Battery

B2175 A/C Request Signal Circuit Short to Ground

B2176 Overdrive switch circuit short to Vbatt

B2177 Interior Scanning Sensor Circuit Failure

B2178 Window Driver Rear Remote Down Switch Short to Battery

B2179 Front Wiper Select Switch „A” Short to Ground

B2180 Front Wiper Select Switch „B” Short to Ground

B2181 Front Wiper Select Switch „C” Short to Ground

B2182 Window Passenger Front Remote Up Switch Short to Battery

B2183 Front Wiper Select Switch „H” Short to Ground

B2184 Front Wiper Select Switch „W” Short to Ground

B2185 Rear Wiper Select Switch „D” Short to Ground

B2186 Window Passenger Front Remote Down Switch Short to Battery

B2187 Rear Wiper Select Switch „B” Short to Ground

B2188 Rear Wiper Select Switch „E” Short to Ground

B2190 Window Passenger Rear Remote Up Switch Short to Battery

B2194 Window Passenger Rear Remote Down Switch Short to Battery

B2195 Driver Window Up / Down Power Circuit Short to Ground

B2196 Passenger Window Up / Down Power Circuit Short to Ground

B2197 TV Module Error

B2198 TrafficMaster Module Error

B2199 VICS Module Error

B2200 No Communication to TV Module (No Fitting of TV)

B2201 No Communication With Traffic MasterModule

B2202 No Communication to VICS Module (No Fitting of VICS)

B2203 CD-ROM Error

B2204 GPS Antenna Connection Open or Short

B2205 GPS Receiver Error

B2206 Gyroscope Error

B2207 ECU ROM Checksum Error

B2208 Communication Link to Display and Switch Module Error

B2209 Interior Lamp Override Switch Open Circuit

B2210 Interior Lamp Override Switch Short to Ground

B2211 Low Coolant Lamp Output Circuit Short to Battery

B2214 Window Passenger Front Up Switch Short to Battery

B2215 Window Passenger Front Down Switch Short to Battery

B2219 Window Driver Front Current Feedback Exceeded

B2220 Window Driver Rear Current Feedback Exceeded

B2221 Window Passenger Front Current Feedback Exceeded

B2222 Window Passenger Rear Current Feedback Exceeded

B2223 Mirror Driver Drive Circuit Failure

B2224 Mirror Passenger Drive Circuit Failure

B2225 Front Crash Sensor Mount Fault

B2226 Front Crash Sensor Internal Fault

B2227 Front Crash Sensor Driver Communications Fault

B2228 Air Bag Driver Circuit Short to Ground – Loop #2

B2229 Air Bag Passenger Circuit Short to Ground – Loop #2

B2230 Air Bag Driver Circuit Short to Battery – Loop #2

B2231 Air Bag Passenger Circuit Short to Battery – Loop #2

B2232 Air Bag Driver Circuit Open – Loop #2

B2233 Air Bag passenger Circuit Open – Loop #2

B2234 Air Bag Driver Inflator Circuit Resistance Low on Squib – Loop #2

B2235 Air Bag Passenger Inflator Circuit

B2236 Weak or Defected Electric Vehicle Battery Module Fault

B2237 Vehicle Signal indicating Park While VSS Present

B2238 Power Cable For Power Sliding Door Broken

B2239 Rear Cargo Door Set Switch Stuck (Short to Ground)

B2240 Rear Cargo Door Reset Switch Stuck (Short to Ground)

B2241 Rear Cargo Door Lock Circuit Short to Ground

B2242 Rear Cargo Door Unlock Circuit Open

B2243 Driver Rear Door Ajar Circuit Open

B2244 Driver Sliding Door Ajar Circuit Short to GND

B2245 Passenger Rear Door Ajar Circuit Open

B2246 Passenger Sliding Door Ajar Circuit Short to GND

B2247 EV Battery Pack Temperature Fault

B2248 Heated Windshield Relay Coil Circuit Failure

B2249 Head Lamp Relay Coil Short to Battery

B2250 All Doors Unlock Relay Circuit Failure

B2251 Parklamp Output Relay Driver Circuit Failure

B2252 Parklamp Output Relay Dirver Short to Battery

B2300 Seat Driver Memory Position Error

B2301 Seat Passenger Memory Position Error

B2302 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2303 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Open

B2304 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2305 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2306 Seat Headrest Motor Stalled

B2310 Mirror Driver Memory Position Error

B2311 Mirror Passenger Memory Position Error

B2312 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2313 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Open

B2314 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2315 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2316 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2317 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open

B2318 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2319 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2320 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2321 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Open

B2322 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2323 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2324 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2325 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open

B2326 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2327 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2328 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2329 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Open

B2330 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2331 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2332 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2333 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Open

B2334 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2335 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2336 Mirror Switch Assembly Circuit Failure

B2337 Mirror Switch Assembly Circuit Open

B2338 Mirror Switch Assembly Circuit Short to Battery

B2339 Mirror Switch Assembly Circuit Short to Ground

B2340 Column Reach Motor Stalled

B2341 Column Tilt Motor Stalled

B2342 Seat Switch Reference Voltage Positive Common Open Circuit

B2343 Seat Switch Reference Voltage Positive Common Supply Low Voltage

B2344 Seat Switch Reference Voltage Positive Common Supply Voltage Fault

B2345 Seat Switch Reference Voltage Negative Common Open Circuit

B2346 Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Open Circuit

B2347 Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Supply Low Voltage

B2348 Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Supply Voltage Fault

B2349 Mirror Switch Reference Voltage Negative Common Open Circuit

B2350 Steering Column Switch Circuit Short to Battery

B2351 Steering Column Switch Circuit Failure

B2352 Driver Memory Power Switch Indicator Circuit Short to Battery

B2353 Driver Mirror Power Driver Circuit Short Ground

B2354 Driver Mirror Horizontal / Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open

B2355 Passenger Mirror Horizontal / Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open

B2357 Driver Window Down Current Sense Low Circuit Failure

B2362 Remote Open/Close signal Circuit Short to Ground

B2363 Optical Sensor System Failure

B2364 Fuel Filler Door Circuit Open

B2365 B-pillar Power Sliding Door Open/Close Switch Input Ckt Short to Gnd

B2366 IP Power Sliding Door Open/Close switch Ckt Short to Gnd

B2367 Power Sliding Door Override Switch Input Ckt Short to Gnd

B2368 Steering Column Switch Circuit Out of Range

B2369 Chime OUTPUT Request Ckt Short to Ground

B2373 LED #1 Circuit Short to Battery

B2374 Power Sliding Detent (Latch) Circuit Failure

B2380 Heater Coolant Temp sensor circuit Short to GND

B2381 Heater Coolant Temp sensor circuit Open

B2384 Audio Reverse Aid Mute Input Ckt Failure

B2385 Audio Navigation Mute Input Ckt Failure

B2401 Audio Tape Deck Mechanism Fault

B2402 Audio CD/DJ Thermal Shutdown Fault

B2403 Audio CD/DJ Internal Fault

B2404 Audio Steering Wheel Switch Circuit Fault

B2405 Audio Single-Disc CD Player Thermal Shutdown Fault

B2406 Audio Single-Disc CD Player Internal Fault

B2416 Climate Control Recirculation Actuator Out of Limits

B2425 Remote Keyless Entry Out of Synchronization

B2426 Passenger Solar Radiation Sensor Circuit Open

B2427 Passenger Solar Radiation Sensor Circuit Short to Ground

B2428 A/C Post Heater Sensor #2 Circuit Failure

B2429 A/C Post Heater Sensor #2 Circuit Short to Ground

B2431 Transponder Programming Failed

B2432 Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Open

B2433 Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Battery

B2434 Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Ground

B2435 Drivers Seat Belt Buckle Switch Resistance out of Range

B2436 Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Open

B2437 Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Battery

B2438 Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Ground

B2439 Passengers Seat Belt Buckle Switch Resistance out of Range

B2440 Passenger Side, Side crash sensor mount fault

B2441 Driver Side, Side crash sensor mount fault

B2442 Intrusion Sensor Fault

B2443 Powertrain Performance Mode Switch Circuit failure

B2444 Driver Side Crash Sensor Internal Fault

B2445 Passenger Side Crash Sensor Internal Fault

B2446 RESCU/VEMS Input Circuit Open

B2447 RESCU/VEMS Input Circuit Short to Battery

B2448 RESCU/VEMS Input Circuit Short to Ground

B2449 Aux Heater Glow Plug Circuit Short to Ground

B2450 Aux Heater Glow Plug Circuit Open

B2451 Aux Heater Fuel Pump Circuit Short to Ground

B2452 Aux Heater Fuel Pump Circuit Open

B2453 Aux Heater Blower Fan Circuit Short to Ground

B2454 Aux Heater Blower Fan Circuit Open

B2455 Aux Heater Blower Faulted

B2456 Aux Heater Coolant Sensor Circuit Short to Ground

B2457 Aux Heater Coolant Sensor Circuit Open

B2458 Aux Heater Overheat Sensor Circuit Short to Ground

B2459 Aux Heater Overheat Sensor Circuit Open

B2460 Aux Heater Flame Sensor Circuit Short to Ground

B2461 Aux Heater Flame Sensor Circuit Open

B2462 Aux Heater Flame Out Fault

B2463 Aux Heater Overheat Fault

B2464 Aux Heater Start Time Exceeded

B2465 Aux Heater Start Counter Overrun/System Locked (same as below ?)

B2466 Aux Heater Overheat Counter Overrun/System Locked

B2467 Aux Heater Cool Down Time Exceeded (may be con to a453-5 )

B2468 Aux Heater Coolant Pump Circuit Short to Ground

B2469 Aux Heater Coolant Pump Circuit Open

B2470 Interior Fan Control Circuit Short to Ground

B2471 Interior Fan Control Circuit Open

B2472 Fog Lamp Switch Failure

B2473 Passenger Door Disarm Switch ckt Short to Ground

B2474 Passenger Door Lock Switch Circuit Shorted to Ground

B2475 Passenger Door Unlock Switch Circuit Shorted to Ground

B2476 RADIO PRESENT SWITCH Ckt Failure

B2477 Module Configuration Failure

B2478 ANTI THEFT INPUT SIGNAL SHORT TO GROUND

B2479 BRAKE PARK SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND

B2480 LF CORNER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery

B2481 Convertible Top Up/Down switch Fault

B2482 RF CORNER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery

B2483 Enable Signal Open Circuit

B2484 Disable Signal Short to Ground

B2485 LF SIDE REPEATER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery

B2487 RF SIDE REPEATER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery

B2489 UNDERHOOD LAMP OUTPUT CIRCUIT Failure

B2490 UNDERHOOD LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery

B2491 RF PARK LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery

B2492 Already Programmed (Test Mode DTC Only !!!)

B2493 LF PARK LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery

B2494 ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Short to Batt

B2495 ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Failure

B2496 ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Short to Gnd

B2499 COURTESY LAMP OUTPUT Failure

B2500 COURTESY LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery

B2501 LF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Failure

B2502 LF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Short to Battery

B2503 RF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Failure

B2504 RF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Short to Battery

B2505 LF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Failure

B2506 LF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Short to Battery

B2507 RF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Failure

B2508 RF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Short to Battery

B2509 Rear Fog Lamp Switch Circuit Failure

B2510 Main Blower Motor Relay Circuit Short to Battery

B2511 Horn Output Relay Circuit Short to Battery

B2512 Front Fog Lamp Relay Ckt Short to Battery

B2513 Blower (Fan) Circuit Failure

B2514 Blower (Fan) Circuit Short to Vbatt

B2515 Heater Blower Relay Circuit Failure

B2516 Blower Control Circuit Failure

B2517 Emergency Power Off System Faulted

B2518 Compressor Overtemp Fault

B2519 High Mount Stop Lamp Circuit Failure

B2520 High Mount Stop Lamp Circuit Short to Battery

B2523 License Lamp Circuit Failure

B2524 License Lamp Circuit Short to Battery

B2525 Left Rear Backup Lamp Circuit Failure

B2526 Left Rear Backup Lamp Circuit Short to Battery

B2527 Left Rear Stop lamp Circuit Failure

B2528 Left Rear Stop lamp Circuit Short to Battery

B2529 Left Rear Turn Lamp Circuit Failure

B2530 Left Rear Turn Lamp Circuit Short to Battery

B2531 Right Rear Backup Lamp Circuit Failure

B2532 Right Rear Backup Lamp Circuit Short to Battery

B2533 Right Rear Stop lamp Circuit Failure

B2534 Right Rear Stop lamp Circuit Short to Battery

B2535 Right Rear Turn Lamp Circuit Failure

B2536 Right Rear Turn Lamp Circuit Short to Battery

B2539 Aux A/C Mode Position Reference Circuit Short to Ground

B2540 Aux A/C Mode Position Reference Circuit Short to Battery

B2543 Aux A/C Control Switch Reference Circuit Short to Ground

B2544 Aux A/C Control Switch Reference Circuit Short to Battery

B2545 System Power Relay Circuit Short to Battery

B2546 System Power Relay Circuit Failure

B2550 LAMP DOME OUTPUT Circuit Short to Ground

B2553 Disable Signal Output Circuit Short to Battery

B2554 LAMP DOME OUTPUT Circuit Failure

B2555 LAMP DOME OUTPUT Circuit Short to Battery

B2556 Enable Signal Circuit Short to Battery

B2557 Left Power Sliding Door Open/Close Output Circuit Short to Battery

B2558 Right Power Sliding Door Open/Close Output Circuit Short to Battery

B2559 Aux A/C Blower Motor Relay Circuit Short to Battery

B2560 Aux A/C Blower Motor Relay Circuit Short to Ground

B2561 Aux A/C Blower Speed 1 Circuit Failure

B2562 Aux A/C Blower Speed 1 Circuit Short to Ground

B2563 Aux A/C Blower Speed 2 Circuit Failure

B2564 Aux A/C Blower Speed 2 Circuit Short to Ground

B2565 Right Tail Lamp Circuit Failure

B2566 Right Tail Lamp Circuit Short to Ground

B2567 Reverse Mirror Output Circuit Failure

B2568 Reverse Mirror Output Circuit Short to Ground

B2569 Liftgate Disarm Switch Circuit Short to Ground

B2570 Right Lamp Outage Signal Circuit Short to Ground

B2571 Left Lamp Outage Signal Circuit Short to Ground

B2580 Aux Blower Sense Switch Circuit Failure

B2581 Passenger Seat Occupant Detection Circuit Short To Ground

B2582 Passenger Seat Occupant Detection Circuit Open

B2583 Child Seat Detection Circuit Short to Ground

B2584 Child Seat Detection Circuit Open

B2585 Anti Theft Input Signal Circuit Short To Battery

B2586 Headlamp Mode Select Circuit Failure

B2587 Passenger Seat Occupant Detection Circuit Short To Battery

B2588 Child Seat Detection Circuit Short To Battery

B2589 Unexpected Door Reversal During Close

B2590 Vehicle Park/Speed Signal Circuit Failure

B2591 Detent Signal Missing During Unlatch

B2592 PSD Not Fully Closed (Module Commanded Successfully)

B2593 Power Sliding Door Opened During Module Close Command

B2594 No Movement Detected After an Unlatch During Power Open

B2595 Anti Theft Input Signal Circuit Failure

B2596 Headlamp Aim Output Relay Circuit Short To Battery

B2597 Headlamp Aim Output Relay Circuit Failure

B2598 Headlamp Relay Circuit Failure

B2599 Tailgate Release Open Circuit

B2600 Double Locking Door Motor Frozen

B2601 No Latch Signal Sensed on Closing and Door Reversed

B2602 Missing Latch Signal During Power Sliding Door Unlatch

B2603 PSD Not Fully Closed During Self-Test

B2604 Power Sliding Door On/Off Switch Open Circuit

B2605 Disable Signal Open Circuit

B2606 A/C Temperature Sensor Out of Range

 • U1000 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1001 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1002 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1003 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1004 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for EEC Programming

  U1005 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for EEC Programming

  U1006 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1007 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1008 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Torque

  U1009 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Torque

  U1010 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Air Intake

  U1011 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Air Intake

  U1012 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1013 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1014 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1015 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1016 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1017 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1018 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Throttle

  U1019 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Throttle

  U1020 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Air Conditioning Clutch

  U1021 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Air Conditioning Clutch

  U1022 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1023 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1024 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1025 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1026 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine RPM

  U1027 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine RPM

  U1028 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1029 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1030 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #1

  U1031 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #1

  U1032 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1033 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1034 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1035 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1036 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Wheels

  U1037 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Wheels

  U1038 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1039 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id / Vehicle Speed

  U1040 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed

  U1041 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed

  U1042 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Control

  U1043 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Control

  U1044 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Motor

  U1045 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Motor

  U1046 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1047 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1048 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1049 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1050 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Brakes

  U1051 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Brakes

  U1052 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering / Steering Wheel

  U1053 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering / Steering Wheel

  U1054 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1055 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1056 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Configuration

  U1057 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Configuration

  U1058 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Transmission / Transaxle / PRNDL

  U1059 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Transmission / Transaxle / PRNDL

  U1060 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1061 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1062 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1063 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1064 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1065 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1066 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1067 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1068 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1069 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1070 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Sensors

  U1071 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Sensors

  U1072 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Coolant

  U1073 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Coolant

  U1074 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Oil

  U1075 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Oil Temp

  U1076 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1077 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1078 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1079 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1080 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1081 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1082 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Systems Other

  U1083 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Systems Other

  U1084 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Powertrain Status Request

  U1085 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Powertrain Status Request

  U1086 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1087 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1088 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Suspension

  U1089 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Suspension

  U1090 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Non-Legislated Diagnostics

  U1091 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Non-Legislated Diagnostics

  U1092 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1093 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1094 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #2

  U1095 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #2

  U1096 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1097 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1098 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed Control

  U1099 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed Control

  U1100 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1101 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1102 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1103 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1104 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Chassis Status Request

  U1105 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Chassis Status Request

  U1106 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Legislated Diagnostics

  U1107 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Legislated Diagnostics

  U1108 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Traction Drive (Inverter)

  U1109 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Traction Drive (Inverter)

  U1110 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1111 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1112 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1113 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1114 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Charging System

  U1115 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Charging System

  U1116 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electrical Energy Management

  U1117 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electrical Energy Management

  U1118 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1119 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1120 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1121 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1122 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Odometer

  U1123 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Odometer

  U1124 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1125 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1126 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1127 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1128 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1129 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1130 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Fuel System

  U1131 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Fuel System

  U1132 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Motion

  U1133 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Motion

  U1134 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Ignition Switch / Starter

  U1135 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Ignition Switch / Starter

  U1136 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Telltales

  U1137 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Telltales

  U1138 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1139 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1140 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Gateway

  U1141 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Gateway

  U1142 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1143 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1144 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1145 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1146 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Security

  U1147 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Security

  U1148 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audio Control

  U1149 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audio Control

  U1150 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audible Warnings

  U1151 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audible Warnings

  U1152 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #3

  U1153 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #3

  U1154 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Compact Disc

  U1155 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Compact Disc

  U1156 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Signal Processing

  U1157 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Signal Processing

  U1158 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Antenna

  U1159 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Antenna

  U1160 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1161 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1162 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Audio Tape

  U1163 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Audio Tape

  U1164 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tuner / Receiver

  U1165 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tuner / Receiver

  U1166 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cassette Tape

  U1167 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cassette Tape

  U1168 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1169 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1170 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cellular Phone / Paging System

  U1171 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cellular Phone / Paging System

  U1172 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Remote Button Control

  U1173 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Remote Button Control

  U1174 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1175 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1176 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1177 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1178 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Climate Control (HVAC)

  U1179 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Climate Control (HVAC)

  U1180 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Personalization (Memory) Features

  U1181 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Personalization (Memory) Features

  U1182 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1183 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1184 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Window Wiper / Washer

  U1185 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Window Wiper / Washer

  U1186 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1187 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1188 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1189 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1190 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1191 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1192 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1193 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1194 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Mirrors

  U1195 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Mirrors

  U1196 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Door Locks

  U1197 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Door Locks

  U1198 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Access (Doors)

  U1199 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Access (Doors)

  U1200 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Motion / Control

  U1201 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Motion / Control

  U1202 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Windows

  U1203 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Windows

  U1204 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering Column

  U1205 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering Column

  U1206 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1207 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1208 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Switches

  U1209 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Switches

  U1210 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Restraints

  U1211 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Restraints

  U1212 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1213 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1214 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1215 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1216 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamp Outage

  U1217 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamp Outage

  U1218 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamps

  U1219 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamps

  U1220 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamp Outage

  U1221 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamp Outage

  U1222 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamps

  U1223 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamps

  U1224 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1225 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1226 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Body Status Request

  U1227 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Body Status Request

  U1228 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tires

  U1229 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tires

  U1230 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Defrost

  U1231 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Defrost

  U1232 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Navigation

  U1233 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Navigation

  U1234 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Displays

  U1235 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Displays

  U1236 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Memory Storage

  U1237 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Memory Storage

  U1238 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #4

  U1239 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #4

  U1240 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1241 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1242 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Exterior Environment

  U1243 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Exterior Environment

  U1244 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Environment

  U1245 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Environment

  U1246 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1247 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

  U1248 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Time / Date

  U1249 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Time / Date

  U1250 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Id (VIN)

  U1251 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Id (VIN)

  U1252 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Class A Functions

  U1253 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Class A Functions

  U1254 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Network Control

  U1255 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Network Control

  U1260 SCP (J1850) Single Ended (+) Circuit Failure

  U1261 SCP (J1850) Single Ended (-) Circuit Failure coduri de eroare

  U1262 SCP (J1850) Communication Bus Fault

  U1308 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Engine Torque

  U1341 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Vehicle Speed

  U1430 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Fuel System

  U1451 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Audible Warnings /Anti-Theft Module, Vehicle Immobilized

  U1612 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Primary Id

  U1736 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Telltales

  U1750 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Audible Warnings

  U1794 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Mirrors

  U1797 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Door Locks

  U1798 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for External Access (Doors)

  U1806 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Primary Id

  U1900 CAN Communication Bus Fault

  U1950 UPB Communication Bus Fault

  U2000 Audio Rear Control Unit is Not Responding

  U2001 Audio Tape Deck Unit is Not Responding

  U2002 Audio Bezel is Not Responding

  U2003 Audio Compact Disk / Disk Jockey Unit is Not Responding

  U2004 Audio Steering Wheel Control Unit is Not Responding

  U2005 Audio Rear Integrated Control Panel Unit is Not Responding

  U2006 Audio Remote Climate Control Unit is Not Responding

  U2007 Audio Navigation Unit is Not Responding

  U2008 Audio Phone is Not Responding

  U2009 Audio Front Control Module (ACM) is Not Responding

  U2010 Module is Not Responding (Non SCP)

  U2011 Module Transmitted Invalid Data (Non SCP)

  U2012 Communication Bus Error (Non SCP)

  U2013 Compass Module is not Responding

  U2014 Audio Subwoofer Unit is Not Responding

  U2015 Signal Link Fault (Non SCP)

  U2016 Signal Link Short to Ground (Non SCP) / From NGV Module

  U2017 Driver Side Crash Sensor Communication Fault (Non SCP)

  U2018 Passenger Side Crash Sensor Communication Fault (Non SCP)

  U2019 Audio Voice Module Not Responding coduri de eroare

  U2020 Audio Center Amp is not responding

  U2021 Invalid /fault data received (Non SCP)

  U2150 SCP (J1850) Invalid Data from REM coduri de eroare

  U2152 SCP (J1850) Invalid Data from GEM

  U2160 SCP (J1850) Invalid Data from IC

  U2195 SCP (J1850) Invalid Data from SCLM

  U2500 (CAN) Lack of Acknowledgement From Engine Management

  Daca aveti coduri de eroare care care nu se regaseste in lista va rugam sa ne contactati pentru adaugarea si explicarea acestuia

coduri de eroare


Facebook